RFSC online verktyg

Välkommen till seminarium den 17 februari om onlineverktyg för att hjälpa städer att främja och förbättra sitt arbete mot en bättre integrerad och hållbar stadsutveckling där Umeå stad är en av ambassadörstädernaför RFSC.

Tillsammans med RFSC sekretariatet och de två övriga ambassadörsstäderna La Rochelle (Frankrike) och Hradec Kralove (Tjeckien) erbjuder de en workshop den 17 februari i Bryssel. Workshopen kommer delge konkreta exempel om användningen av RFSC och s.k. öppna data för att övervaka hållbar urban utvecklingsplanering. 

På initiativ av EU:s medlemsstater med Frankrike i spetsen, EU-kommissionen och europeiska organisationer för lokala myndigheter har ett onlineverktyg för att hjälpa städer att främja och förbättra sitt arbete mot en bättre integrerad och hållbar stadsutveckling. Verktyget kallas Reference Framework for European Sustainable Cities (RFSC) och är gratis och tillgängligt för alla kommuner inom EU.

RFSC-verktyget erbjuder praktiskt stöd i att integrera hållbarhetsprinciper i lokala strategier och åtgärder, samt ger en plattform och ett gemensamt språk för den gemenskap av städer som är intresserade av att lära av varandra.

Läs mer om workshopen här

/Jennie Larsson

24 Jan 2014 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information