Samråd om harmoniseringen av nätföreskrifter

EU-kommissionen har tagit fram prioriteringar för harmoniseringen av nätföreskrifter, tillsammans med Agency for the cooperation of Energy Regulators (ACER) och de europeiska systemansvarigas samarbetsorganisation (ENTSOs). Prioriteringarna är en del av det tredje energipaketet. EU-kommissionen konsluterar nu relevanta aktörer och allmänheten i ett samråd med deadline 9:e maj.

Som ett första steg mot bindande EU-regler för nätföreskrifter har en årlig prioriteringslista utformats där vissa områden har prioriteras. En planeringsgrupp bestående av kommissionen, ACER och ENTSOs har tagit fram en treårig arbetsplan för nätföreskrifter för el och gas, vilket uppdateras kontinuerligt. Syftet med samrådet är att konsultera relevanta aktörer om arbetsplanen samt prioriteringslistan för harmoniseringen av nätföreskrifter.

Samrådet riktar sig främst till berörda aktörer inom energiområdet, såväl offentliga som privata. Även enskilda individer har möjlighet att delta.

Sista dag att delta i samrådet är 9:e maj.

Läs mer om hur du deltar

/Jessica Wikström

10 Mar 2014 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information