Samråd om implementering av EU:s ekomärkning

EU:s ekomärkning är en märkning som är frivillig att använda och vars kriterier för användning har utformats av bland annat forskare och intresseorganisationer som specialiserar sig på miljö och hållbarhet. Märkningen ger konsumenter möjlighet att göra ett aktivt miljöval när de köper varor och tjänster inom EU.

Hundratals företag runt om i Europa som enligt kriterierna utövar excellens vad gäller hänsyn till miljön i hela produktionskedjan har valt att använda EU:s ekomärkning. Konsumenter kan använda en elektronisk katalog för att ta reda på vilka företag som erbjuder ekomärkta varor och tjänster.

Det utlysta samrådet riktar sig till offentliga myndigheter, organisationer (inklusive företag) och allmänheten och är en utvärdering av implementeringen av Ekomärkningen. 

Synpunkter välkomnas fram till den 18 juli 2014.

Mer information

- Om EU:s Ekomärkning på EU-kommissionens hemsida
- Till samrådet på EU-kommissionens hemsida
Elektronisk katalog (eKatalog) där det går att se vilka europeiska produkter och tjänster som erhållit EU:s ekomärkning

/Åsa Fors

EUecolabel_logga

06 Maj 2014 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information