Statsstöd till regionala flygplatser

Europeiska kommissionen antog den 20 februari EU-riktlinjer för statligt stöd till flygplatser och flygbolag. Enligt initierade källor var det en hård kamp in i det sista för att rädda möjligheterna till stöd för svenska regionala flygplatser. Beslutet innebär att  alla icke-statliga flygplaster i norra Sverige kan även fortsättningsvis ta emot regionalt och lokalt stöd. 

- Hade inte kommissionens förslag till riktlinjer ändrats så hade det inneburit att tre av Norrbottens fem flygplatser fått stänga, säger Kent Ögren (S), Landstingsråd, Norrbottens läns landsting. 

Undantag från EU:s stadsstödsregler kan via ett nationellt beslut ges till flygplatser med under 200 000 resenärer per år, med ekonomiskt regionalt intresse av avgörande betydelse (Services of General Economic Interest, SGEI). Bakgrunden till att kommissionen tidigare velat hindra stöd till flygplatser är att de kan ge en osund konkurrensfördel. 

Flygplatser med under 700 000 resenärer får även fortsatt stöd i fem år till utan åtgärder, dock bara till 80 procent mot dagens 100 procent stöd. Övriga flygplatser får tio års undantag, men skall successivt fasas ut. Detta gäller även de flygplatser med under 700 000 resenärer efter de första fem åren utan utfasning.

För flygplatser som betjänar regioner som riskerar att bli isolerade och definieras ha ett allmänt ekonomiskt intresse (SGEI) och kan också få undantag, efter anmälan och godkännande av Europeiska kommissionen (för flygplatser under 200 000 är det dock ett rent nationellt beslut enligt ovan).

Investeringsstöd till flygplatser på avlägsna platser, där de fyller en viktig funktion och är nödvändig för tillgängligheten i regionen kan också godkännas. För flygplatser med färre än 1 miljon resenärer kan investeringsstödet uppgå till 75 procent och för glesbefolkade regioner upp till 95 procent, därtill kan uppstartsbidrag fortsatt ges till flygbolag i glesbefolkade regioner.

North Sweden har agerat kraftfullt i samverkan med bl a EFNS, CPMR och AER för att få till stånd  undantagsregler i Europeiska kommissionens förslag.  Detta då flygplatserna i norra Sverige med sina geografiskt stora avstånd inte utsätts för konkurrens.  Kommissionens nu antagna riktlinjer innebär att alla flygplatser i Norrbotten och Västerbotten även i fortsättningen kan ta emot regionalt och lokalt stöd för investeringar och drift.

- Det här visar att den gemensamma rösten från norra Sverige har betydelse, säger Erik Bergkvist (S), Regionråd, Region Västerbotten.

För mer information kontakta Mona Mansour, Senior Adviser, North Sweden European Office.

EFNS synpunkter på de förslagna EU-riktlinjerna för statligt stöd till flygplatser och flygbolag (31 augusti 2013)

CPMR - Consultation on state aid to airports and airlines (26/27 september 2013)

AER - Position on EC Guidelines on state aid  (24 september 2013)

/Mona Mansour

 

23 Feb 2014 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information