Större energitrygghet inom EU – kommissionen lanserar ny strategi

Tillgången av energiflöden utan avbrott och till stabila energipriser i EU har seglat upp som en prioritetsfråga under våren till följd av det geopolitiska läget som råder i Europa och i närliggande områden. Strategin som EU-kommissionen nu tagit fram har som huvudsakliga målsättning att diversifiera den externa energiförsörjningen, uppgradera infrastrukturen, fullborda EU:s inre energimarknad och spara energi.

När Europeiska rådet sammanträdde i mars åtog sig EU-kommissionen uppdraget att sammanställa en undersökning om energiförsörjningen i EU, och samtidigt ta fram en plan om hur EU:s energiberoende kan minskas. Strategin för en tryggare energiförsörjning som EU-kommissionen nu tagit fram bygger vidare på de framsteg som uppnåtts sedan gaskrisen 2009.

Strategin innehåller åtgärder på ett antal nyckelområden för att möta försörjningsutmaningar på medellång och lång sikt. Dessa åtgärder omfattar bland annat:

- Ett fullbordande av den inre marknaden för energi samt att de infrastrukturlänkar som saknas byggs som kan användas vid eventuella försörjningsavbrott.
- Att utöka antalet leverantörsländer och försörjningsvägar.
- Att stärka kris- och solidaritetsmekanismerna och skydda kritisk infrastruktur.
- Att öka den inhemska energiproduktionen, i synnerhet förnybar energi.
- Att öka energieffektiviteten.

Strategin omfattar även målsättningen att den nationella energipolitiken samordnas bättre, samt att EU:s medlemsstater talar med en gemensam röst inom den externa energipolitiken.

Stort beroende av leverantörer utanför EU
EU:s inhemska energiproduktion minskade med nästan en femtedel mellan 1995 och 2012, samtidigt som den globala efterfrågan på energi väntas öka med ytterligare 27 procent till 2030. Över 50 procent av EU:s energibehov tillgodoses idag av leverantörer utanför EU. EU-kommissionens kommissionär med ansvar för energifrågor, Günther Oettinger, uttrycker i ett pressmeddelande att starka och stabila partnerskap med viktiga leverantörer är önskvärt från EU:s sida.
– Samtidigt måste vi undvika att bli offer för politisk och kommersiell utpressning. Tillsammans måste vi stärka vår solidaritet mot mer sårbara medlemsländer, och öka leveranserna från olika externa energileverantörer, särskilt när det gäller gas, menar Oettinger.

Kommissionens förslag om strategi kommer att diskuteras vid Europeiska rådets möte den 26-27 juni 2014.

Läs pressmeddelandet från EU-kommissionen

Läs EU-kommissionens frågor och svar om energiförsörjningen i EU

/Åsa Fors

03 Jun 2014 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information