Tävla med ditt hållbara projekt (1)

Det är nu möjligt för myndigheter, organisationer och företag att anmäla sitt projekt för att tävla i EU:s "Sustainable Energy Europe Awards" och "ManagEnergy Awards" 2014. Syftet med prisutdelningen är att uppmärksamma projekt som utgör goda exempel för lösningar inom energieffektivisering, förnybar energi och hållbara transporter. Prisutdelningen kommer att äga rum under Sustainable Energy Europe Week i Bryssel 23-27 juni 2014.

De båda tävlingarna anordnas av myndigheten för konkurrenskraft och innovation (EACI) på begäran av EU-kommissionens genrealdirektorat för energi.

Inom ramen för Sustainable Energy Europe Awards kan både offentliga och privata aktörer delta. Projekt som bidrar till Europa 2020-strategin med smart, hållbar, och inkluderande tillväxt med bevisad effekt kommer att premieras. Det finns fem kategorier att tävla i:

  • Kommunikation
  • Lärande
  • Boende
  • Konsumtion
  • Resande


ManagEnergy Awards riktar in sig på lokala och regionala myndigheter. 2014 års ManagEnergy Awards kommer att fokusera på lokala och regionala myndigheter och energikontor som jobbar med bränslesnålhelhet, genomförbara projekt för förnyelsebar energi samt innovativa finansieringsmodeller för åtgärder inom hållbar energi.

2013 vann Umeå-projektet "Hållbara Ålidhem" SEE Awards inom kategorin "mest hållbara samhälle". Projektet är ett samarbete mellan Bostaden Umeå, Umeå Kommun och Umeå Energi. 

Det går bara att anmäla sitt projekt till en av tävlingarna. Sista anmälningsdag är den 28 mars 2014.

Mer information om tävlingen och hur du går tillväga för att anmäla ett projekt finns här

/Åsa Fors

12 Feb 2014 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information