Trender för 2050

EU-kommissionen har publicerat en rapport som beskriver trenderna för energi, klimat och transport i EU för år 2050. I rapporten kan du ta del av detaljerade prognoser för gröna lösningar inom bland annat transport- och industrisektorn samt statistik från alla EU:s medlemsländer.

Rapporten beskriver bland annat olika direktiv och initiativ som ska bidra till att EU blir mer koldioxidsnålt till år 2050, däribland ETS-direktivet, EU:s nya system för handel av utsläppssrättigheter med början år 2021. Det går även att läsa om framtiden för energikonsumtion, framtida energikällor, kostnaden för växthusgasutsläpp samt utvecklingen av skiffergas.

Förutom direktiven och initiativen som siktar på 2050, finns även Europa 2020-målen och nu har EU-kommissionen kommit ut med en vit-bok om 2030 ramverket för klimatförändring och energipolitik. Läs vår nyhet om 2030 ramverket här.

Läs EU:s trendrapport för 2050 här.
/Jennie Larsson

24 Jan 2014 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information