EU-kommissionen presenterade sina planer för en europeisk energiunion

Under tisdagens extrainsatta möte i Europaparlamentets industri- och energiutskott närvarade Maroš Šefčovič, EU-kommissionens vice ordförande och ansvarig för energiunionen. Han presenterade där EU-kommissionens nuvarande vision i arbetet att skapa en gemensam energimarknad inom EU.


Den europeiska energiunionen är ett led i EUs tillväxtplan, Europa 2020, och syftar till att skapa en gemensam europeisk energimarknad. Den ska skapa en energimarknad i EU med hög konkurrenskraft, låga priser och med goda miljöregler. Arbetet innefattar åtgärder på flera olika områden såsom strategier för energieffektivitet, ett minskat beroende av rysk gas samt bättre integration av elnäten mellan EU-länder.

Šefčovič pekade på att den nuvarande energimarknaden är för fragmenterad och innebär en konkurrensnackdel för Europa. Han lyfte fram att företag inom EU idag betalar tre gånger så mycket för energi som företag i USA. EU-kommissionen kommer att lägga fram ett förslag till ramverk för energiunionen till EU-parlamentet och Ministerrådet den 25:e februari.

Vidare kommer det den 5-6 februari 2015 att hållas ett interparlamentariskt seminarium om energisäkerhet i Ankara, Turkiet. Vid detta kommer en delegation på fem personer från Europaparlamentet att deltaga för att diskutera energifrågor tillsammans med Turkiet, Albanien, Bosnien och Herzoegovina, Montenegro, Serbien, Kosovo samt f.d. jugoslaviska republiken Makedonien.

Läs mer om energiunionen på Europaparlamentets hemsida.

/Kalle Eriksson

02 Feb 2015 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information