EU-stöd för miljön och klimatet genom nya Life-projekt

20 november godkände EU-kommissionen ett investeringspaket på 264,8 miljoner euro för att stödja EU:s miljö, natur och gröna tillväxt. Investeringen omfattar 96 nya projekt som sträcker sig till 21 medlemsstater, som finansieras inom ramen för LIFE-programmet för miljö. Projekten omfattar åtgärder inom området: miljö och resurseffektivitet, som stödjer övergången till en mer cirkulär och hållbar ekonomi, natur och biologisk mångfald samt miljöstyrning och miljöinformation. EU-kommissionen samfinansierar projekten genom att ge 160,6 miljoner euro.

Programmet Life är EU:s finansieringsinstrument för miljö och klimatåtgärder. Det har varit igång sedan 1992 och har samfinansierats mer än 4 000 projekt i hela EU och i tredjeländer, mobiliserat 7,8 miljarder euro och bidragit med 3,4 miljarder euro till skyddet av miljön och klimatet. Budgeten för Life-programmet för 2014-2020 har fastställts till 3,4 miljarder euro och är uppdelat i två delar, en för miljö och en för klimat.

Karmenu Vella, EU-kommissionären med ansvar för miljö, havsfrågor och fiske sa: "Pengar som investeras i miljöprojekt är väl använda pengar Det gläder mig att se att vårt LIFE-programmet kommer att stödja många innovativa projekt och jag är säker på att de kommer att bidra med många viktiga och bra saker. Det finns många lovande vägar här som kommer att hjälpa till att styra Europa mot en koldioxidsnål, resurseffektiv och hållbar framtid. Vi kommer att följa dessa projekt noga, i syfte att dela med oss och replikera deras framgång."

I Sverige startas tre stycken projekt för totalt 11,6 miljoner euro, som du kan läsa mer om här.

Sök skrivarstöd för din LIFE-idé 2016 senast 22 januari 2016

Nu är det möjligt att söka ett skrivarstöd från Naturvårdsverket för att ta fram en ansökan till EU:s LIFE-program. Skrivarstödet gäller ansökningar inom områdena natur och biologisk mångfald.

Ansökan ska skickas till Naturvårdsverkets registrator senast 22 januari 2016.

Läs mer om LIFEs skrivarstöd.

Läs mer om projekten här. 

/ Alexandra Strömbäck 

 

25 Nov 2015 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information