Europas glesbefolkade områden tar plats i European Innovation Partnership för Smart Cities

North Sweden tillsammans med nätverket Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) bjöd in den 16-17 september till ett möte för det Europeiska Innovationspartnerskapet (EIP) inom smarta städer i Bryssel. Samarbetet inom partnerskapet är mellan North Sweden och övriga medlemmar i Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) samt regioner i Spanien och Polen. 

Under två dagar hölls ett arbetsmöte i Bryssel som samlade 35 deltagare inom EIP-samarbetet från NSPA:s partnerskap med norra Sverige, Finland, Norge samt regioner i Spanien och Polen. Diskussionernas fokus låg på samarbeten regionerna emellan inom området innovation för smarta städer, smarta regioner och samhällen.

eip
North Swedens Anthony Scully

Målet med EU:s olika partnerskap för innovation är att skapa konsortium mellan aktörer i hela EU för att hitta gemensamma lösningar på samhällsproblem och utmaningar som europeiska städer står inför i dag. Innovativa urbana lösningar utforskas, utvecklas och tillämpas för att förbättra rörlighet, renare urbana miljöer samt energieffektivisering.

North Swedens och NSPA:s partnerskap inom European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities är i sin tur en samverkan mellan glesbygdsområden för att utbyta idéer och tillsammans kunna stärka och utveckla glesbefolkade områden i Europa. Partnerskapet är indelat i arbetsgrupper; Gemensam och kompletterande forskning och innovation, affärsmodeller, hållbara transporter och rörlighet, integrerade IKT-lösningar och infrastruktur med fokus på medborgarna samt resurseffektivitet och cirkulär ekonomi. Dessa arbetsgrupper möttes i parallella sessioner för att undersöka gemensamma mål och besluta om framtida strategier.

Aktörer i detta partnerskap omfattar kommunala, lokala myndigheter och universitet i de svenska länen Norrbotten och Västerbotten, Jämtland, de finska städerna Joensuu, Uleåborg och Kuopio, finska Lappland, den norska staden Troms, de spanska regionerna Castilla y Léon och Aragonien, och den polska staden Wroclaw, bland andra.

eip grupp
Deltagare på mötet

Resultaten av en undersökning som kartlagt läget i de olika regionerna presenterades, liksom en sammanfattning av möjliga finansieringsmöjligheter, till exempel utlysningar för smarta städer i arbetsprogrammet för perioden 2016-2017 inom EU:s forskningsprogram Horisont 2020.

Övre Norrlands aktörer i EIP-samarbetet
Kiruna, Luleå, Piteå, Skellefteå och Umeå samt Luleå tekniska universitet och Umeå universitet - i samverkan med North Sweden European Office - är parter från Övre Norrland i den EIP-samverkan med fokus på smarta städer och samhällen och är en av de 470 sådana partnerskap på Europeisk nivå som blev godkänt av EU-kommissionen under hösten.

För mer information om EIP-samarbetet kontakta Anthony Scully 

Läs om EIP Smart Cities tidigare ”kick-off” den 19 mars i Skellefteå

/Oskar Ivarsson

23 Sep 2015 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information