Få erkännande för din stads gröna insatser!

Hur arbetar er stad med att skapa attraktiva investeringsmöjligheter och förbättra livskvaliten för invånarna? Ta chansen att bli en grön ambassadör och visa upp din stad som ett gott exempel på grön urban tillväxt. Städer med 50 000-100 000 invånare har möjlighet att söka priset och för att få en kvalitetsstämpel för sitt gröna engagemang. Vinnarna utses på Europas miljöhuvudstads prisutdelning i Bristol under juni månad. Sista ansökningsdatum är 31 mars. 

European Green Leaf initiativet ger möjlighet för fler gröna städer

Inom arbetet med det sjunde miljöhandlingsprogrammet ” Att leva gott inom planetens gränser” vill man bygga grunden för EUs miljöpolitik fram till år 2020. Programmet syftar till att skapa ett EU med en grön, hållbar ekonomi. Miljöhandlingsprogrammet innehåller ett särskilt politiskt mål som är att öka hållbarheten i städer. För att nå målet ska EU främja och utveckla befintliga initiativ som stöder innovation och bästa praxis i städerna. 

Ett sådant initiativ är ”Europas miljöhuvudstad” som startade 2008. Sedan dess har många städer strävat efter erkännande för anträngningar och arbete inom hållbarhet och miljö, däribland Umeå. EU-kommissionen har besvarat detta intresse genom lanseringen av ”European Green Leaf (EGL)initiative”. 

Läs mer om Green leaf 2015 här

Läs mer om ansökningen här

//Kejvan Bexenius

04 Mar 2015 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information