Norra Sveriges klimatlösningar i Europaparlamentet

Just nu pågår förberedelserna inför det avgörande klimattoppmötet, COP21, i Paris senare i år i december. Den brännande frågan är om länderna gemensamt ska kunna anta en klimatöverenskommelse med målet att minska skadliga utsläpp av växthusgaser för att förhindra att den globala uppvärmningen överstiger 2 grader. I Europaparlamentet den 22 oktober diskuterades det högaktuella frågorna på ett klimatseminarium med temat ” No nonsense, No excuses - only real climate solutions”.  Mikael Janson, Direktör från North Sweden, var inbjuden talare för att berättade om regionens arbete inom klimat.

151104 Mikael_panel_webb
Panelsamtal med Mikael Janson, Direktör för North Sweden, tv

Verkliga, positiva lokala lösningar på klimatet
Inför decembers klimatförhandlingar i Paris, COP21, arrangerade Nordisk grön vänster (NGL) deras årliga klimatkonferens. Bland talarna fanns ledamöterna, icke-statliga organisationer, NGOs och offentliga tjänstemän och diplomater - inifrån och utanför Europa för att diskutera klimatutmaningar och färdplanen och förväntningar runt Paris. Konferensen avslutades med en panel om verkliga lokala klimatlösningar där Mikael Janson direktör North Sweden, deltog för att ge norra Sveriges perspektiv på utmaningar och lösningar inom området. Norra Sveriges regioner kännetecknas av bland annat kallt klimat, långa avstånd, glesbefolkning och energikrävande industrier. Dessa geografiska förutsättningar ställer särskilda krav på att hitta hållbara lösningar och innovationer – både lokalt, regionalt och globalt.   

Höga klimatambitioner driver regionens aktörer att ligga i framkant
Stora globala utmaningar, som till exempel inom klimat- och energiområdet, påverkar regionen och är bra drivkrafter för utveckling inom såväl teknik som samhälle. Det finns ett betydande engagemang och vilja att samarbeta inom området för att ligga steget före.

Ett exempel är Umeå kommun som söker utmärkelsen för tredje gången att bli Europas miljöhuvudstad. Umeå har varit i final båda gånger de sökt och hoppas på att vinna denna gång. Det Umeå ser som framgångsfaktorer är att likt för kulturhuvudstadsåret också i miljöarbetet vilja medskapa med medborgarna och övriga aktörer i samhället med inte minst ett tydligt jämställdhetsperspektiv. Ett exempel är kommunens samarbete med privata aktörer för att utveckla elbussar anpassade för kallt klimat.

”Digital basindustri”
Mikael Janson kopplade till hur våra regioner är duktiga på att utnyttja regionens utmaningar och vända det till något positivt där han berättade om regionens etableringar av serverhallar.

151104Publik_webb

Datacenter och lagringshallar är en global bransch som blir allt viktigare i takt med att allt fler dator- och mobilanvändare väljer kollektiv lagring i det så kallade molnet. Detta har skapat ett nytt behov av uppbyggnad av serverhallar som var och en kräver energi motsvarande en hel industri eller en mindre stad. Facebook har valt att förlägga sitt första datacenter utanför USA i Luleå och har för det blivit uppmärksammat av bland annat Greenpeace för den klimatsmarta lösning det erbjuder.

- Det vi tror är miljövänligt är inte alltid det och därför är det viktigt att de byggs där det finns tillgång till ren energi och att det från början planeras så att vi inte bygger fast oss i nya ohållbara lösningar.  Norra Sverige med närhet till ren energi och naturlig nerkylning har konkurrensfördelar för en bransch som denna, sa Mikael Janson.  

Regionens industri bidrar också
Andra exempel på lokala klimatlösningar som lyftes var LKAB:s prisbelönta system i sina malmtåg som spar energi och miljö genom ecodriving och att återföra bromsenergin till drivningen samt SSAB:s och konkurrerande stålbolags samverkan kring logistisk för att spara både klimat och ekonomi genom fulla godslaster både ut och hem istället för att var och en kör sitt. Värme från dessa industrier flödar idag också in i satsningarna på fjärrvärme som gjorts i städerna i norra Sverige så att restprodukter ger nytta istället för avfall, där även skogsrestprodukter kan användas utöver att skogen i sig är en klimatsmart råvara som är en stor näring i norra Europa och där intresset för nya produkter och biodrivmedel växer sig allt starkare lokalt och globalt.

Bland panellisterna fanns i övrigt bland andra Martin Frick, Head of FAO’s Climate, Energy and Tenure Division, på FN:s jordbruksorgansiation FAO som berättade om deras arbete att minska klimatpåverkan i jordbruket, David Petit, RCR Belgien som informerar om ansvarsfull produktion och konsumtion, Benjamin Wilkin, Direktör på APERE som är en förening i Bryssel som arbetar med utveckling av förnybara energikällor i kombination med smart användning av energi och Hélène Loiseau, Policy officer för energi och klimat från delegation of the Rhône-Alpes Region i Bryssel.

Här hittar du programmet

/Martha Bahta

04 Nov 2015 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information