Ny satsning för miljövänlig och effektiv energi i EU

Den 26 maj lanserade EU-kommissionen en europeisk plattform för smart specialisering på energiområdet (S3P-ENERGY). Syftet med plattformen är att länder och regioner i EU ska utnyttja sammanhållningsmedlen så effektivt som möjligt för att främja klimat- och energiprojekt.

För att hållbara energiprojekt ska få så stort genomslag som möjligt ska plattformen hjälpa regioner att utbyta information om investeringar inom hållbar energi och om ny, innovativ koldioxidsnål teknik. Detta i linje med EU:s mål att minska koldioxidutsläpp och att främja hållbara energiprojekt som är direkt länkat till strategin för den europeiska energiunionen.

S3P-Energy är menat som ett redskap för regioner att systematiskt arbeta med energifrågor så att goda exempel identifieras och för att underlätta koordinering på lokal, regional, nationell och europeisk nivå.

Intresserade regioner ska få hjälp med att:

  • Analysera nuvarande energirelaterade strategier och prioriteringar
  • Identifiera goda exempel på transregionala och transnationella samarbeten
  • Hjälpa regioner att proaktivt hitta relevanta partners för olika sorters projekt

 

Plattformen har skapats av EU-kommissionens egen forskningstjänst, gemensamma forskningscentrumet, och förutom målet med att fungera som plattform så kommer den att bidra till att stimulera den ekonomiska tillväxten i regionerna genom att säkerställa en hållbar, konkurrenskraftig och trygg energiförsörjning.

"Under 2014–2020 kommer mer än 38 miljarder euro av sammanhållningsmedlen att satsas på strategin för energiunionen och på övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer" säger EUs kommissionär med ansvar för regionalpolitik, Corina Creţu.

Detta innebär en fördubbling jämfört med förra programperioden. Att finansieringen sker genom sammanhållningspolitiken innebär många möjligheter, men ställer samtidigt stora krav på regionerna i samband med genomförandet av EU-finansierade energiprojekt. Med den nya plattformen kan man samla all befintlig kunskap om hållbar energi på ett ställe och hjälpa regionerna att så effektivt som möjligt utnyttja de medel som finns för investeringar i innovativa lösningar.

Läs EU-kommissionens pressmeddelande här

Läs mer on nyheten här

//Kejvan Bexenius


02 Jun 2015 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information