Ny strategisk energiplan för EU antagen

EU-kommissionen har antagit den nya planen för Strategic Energy Technology (SET). Det är ett dokument som snart har funnits i åtta år och har spelat en nyckelroll i utformandet av EU:s energi- och klimatpolicy. SET-planen är framtagen för att accelerera omvandlingen av det europeiska energisystemet och utvecklingen av teknik med låga utsläpp av koldioxid.  

SET-planen har agerat hörnsten i EU:s energi- och klimatpolicy sen den lanserades 2007. Hittills har planen lett till betydande investeringar i teknik med låga koldioxidutsläpp sam ökat samarbete inom EU mellan aktörerna inom forskningen.

Den uppgraderade SET-planen fokuserar på tio forsknings- och innovationsåtgärder för att påskynda energisystemets omvandling. Detta ska skapa arbetstillfällen och tillväxt för att säkerställa EU:s framhållna position som ledare i utvecklingen och användandet av teknik med låga koldioxidutsläpp. Åtgärderna förväntas bidra till att uppnå de forskning- och innovationsmål EU satt upp inom det som kallas för Energi Unionen. Målen är bland andra att EU ska vara världsledande på förnybar energi, utveckla och stärka energieffektiva system, diversifiera och stärka alternativ för hållbara transporter samt öka säkerheten vid användning av kärnenergi.

Den uppgraderade SET-planen kommer närmare att presenteras under en konferens i Luxemburg den 21-22 september. 

Läs mer här om Energi Unionen

Läs mer här om den nya SET-planen

/Oskar Ivarsson

21 Sep 2015 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information