Sänkta kvoter för sill/strömming i Bottniska viken

EU-kommissionen presenterade den 2 september sitt förslag om möjligheter för fiske i Östersjön under nästa år. Förslaget inkluderar tio av Östersjöns kommersiellt viktigaste fiskebestånd, där beståndet av sill/strömming i Bottniska viken är ett, som är en del av Västerbotten och Norrbotten.

Bottniska_viken
 
Den Bottniska Viken

Begränsningar föreslås på sju av de tio viktigaste bestånden, antingen på grund av naturliga variationer i bestånden eller på grund av ökad kännedom om bestånden som resultat av nyligen reviderade uppgifter. Totalt föreslås beståndet av sill/strömming i Bottniska viken att minska med 35 %, eller 103 254 ton. Förslaget grundar sig i data från Internationella havsforskningsrådet och den vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen. Målet är att innan 2020 ska inget fiskebestånd i Östersjön fiskas mer än vad som anses är maximalt hållbart uttag. EU-kommissionen förväntar sig att denna ändring kommer att förbättra kvaliteten på fiskebeståndet under de kommande åren.

Förslaget grundar sig i data från Internationella havsforskningsrådet och den vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen. Målet är att innan 2020 ska inget fiskebestånd i Östersjön fiskas mer än vad som anses är maximalt hållbart uttag.

 

 

 

Förslaget grundar sig i data från Internationella havsforskningsrådet och den vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen. Målet är att innan 2020 ska inget fiskebestånd i Östersjön fiskas mer än vad som anses är maximalt hållbart uttag.

Ministerrådet kommer att diskutera förslaget under ett möte i oktober.

Läs mer om EU-kommissionens förslag här.

Läs mer om maximalt hållbart uttag här.

/Oskar Ivarsson

04 Sep 2015 Klimatpolitik

Miljöpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information