Samråd avfall

Cirkulär ekonomi är ett brett begrepp som det senaste året fått allt större vikt inom EU och berör bland annat innovationer inom grön teknologi. Målet med en cirkulär ekonomi är att minimera avfall och öka resurseffektiviteten genom hela tillverkningskedjan. Förra året drog EU-kommissionen tillbaka sitt förslag om cirkulär ekonomi och ändringarna i bland annat avfallsdirektivet. Ett nytt mer ambitiöst förslag planeras under 2015.

Ett mer generellt samråd om hur en cirkulär ekonomi kan främjas öppnades i slutet av maj. Nu vill EU-kommissionen också ha mer specifik information om avfall, återvinning och återbruk. Frågeställning är om det finns marknadsregler rörande avfall som förhindrar återbruk och återvinning.

Sista datum för att svara är 4 september.

Mer om samrådet om avfall

Läs mer om det generella samrådet om cirkulär ekonomi (20 augusti är sista dag att svara)

/Martha Bahta

01 Jul 2015 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information