Samråd kring EUs framtida prioriterade stråk för energiinfrastruktur

Projects of Common Interest (PCI) är benämningen av de infrastruktur- och energiprojekt som EU-kommissionen har föreslagit ska prioriteras inom Fonden för ett Sammanlänkat Europa (FSE). Listan av infrastrukturprojekt består av prioriterade korridorer av högspänningsledningar, pipelines, oljeledningar samt olika noder där infrastrukturen ska länkas samman. Nu vill EU-kommissionen ha synpunkter från medlemsländerna på vilka projekt som borde utgöra ett allmänintresse inför en revision av listan som kommer sommaren 2015.

De projekt som enligt EU-kommissionen beskrivs vara av allmänintresse har signifikant betydelse för minst två av EU:s medlemsländer, bidrar till integration av den inre energimarknaden, skapar förbättrad säkerhet och tillförlitlighet och minskar utsläpp av koldioxid. Listan ska uppdateras varannat år för att säkerställa energimarknadens effektivitet. Under hösten 2014 beslutades att 647 miljoner euro skall användas för att förbättra och säkerställa EU:s transnationella energiinfrastruktur. Genom ansökningsomgångar till Fonden för ett Sammanlänkat Europa kommer totalt 34 projekt att dela på medlen. FSE har en total budget på 5,85 miljarder euro till transeuropeiska infrastrukturprojekt inom energi.

Norra Sverige inte med på EU:s framtida prioriterade stråk för energiinfrastruktur
Den första listan över energiinfrastrukturprojekt av allmänintresse fram hösten 2013 och nu görs en revision inför 2015 och inga projekt från Norra Sverige finns med på listan. Det är ett råd bestående av olika myndigheter på regional, nationell och internationell nivå som beslutar om vilka olika projekt som skall prioriteras enligt listan. För de som önskar lyfta sitt energiprojekt ansöker genom detta råd där ansökan sedan evalueras genom en rad olika kriterier, bland annat hållbarhet, marknadsintegration och konkurrenskraft. Rådet hoppas kunna ha behandlat alla ansökningar och publicera den uppdaterade listan innan sommaren 2015.

Samrådet hålls öppet till den 13 mars 2015 och alla respondenter välkomnas att svara på undersökningen.

Läs mer om samrådet

Läs mer om infrastrukturprojekt av allmänintresse inom energi (PCI)

Ladda hem listan över projekt som kandiderar om status som PCI (PDF-format)

/Ludvig Cronqvist

16 Jan 2015 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information