Samråd om cirkulär ekonomi

Den 28 maj öppnade EU-kommissionen ett samråd rörande cirkulär ekonomi. Målet med samrådet, som hålls öppet till den 20 augusti, är att få in viktiga synpunkter inför utarbetandet av ett nytt, mer ambitiöst förslag i slutet av 2015. Den nya strategin är tänkt att ytterligare omvandla Europa till en mer konkurrenskraftig, resurseffektiv ekonomi.

22 januari i år blev det klart att EU-kommissionen drog tillbaka det tidigare paketet för cirkulär ekonomi. Beslutet möttes med stark kritik från bland annat Europaparlamentet men redan då var det tydliga besked från EU-kommissionen att ett mer ambitiöst förslag förbereddes.

Nu vill EU-kommissionen driva på övergången till en cirkulär ekonomi med ökade återvinningsnivåer samt en säkrad tillgång till råmaterial inom EU. Målet är att skapa nya jobb och tillväxt. 

I och med ambitionerna gällande det nya paketet inbjuds nu alla intresserade parter för att delge sina åsikter via ett frågeformulär. 

Läs mer om samrådet här

Läs vår tidigare nyhet om det återkallade paketet för cirkulär ekonomi här

//Kejvan Bexenius

03 Jun 2015 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information