Sök projektmedel för energieffektivisering

Nu har utlysningarna för energieffektivitet inom Horisont 2020 öppnat. Totalt finns 194 miljoner euro att fördelas på projekt från små och medelstora företag under perioden 2016-2017.

Horisont 2020s (EU:s ramprogram för forskning och innovation) arbetsprogram för perioden 2016-2017 antogs officiellt den 13 oktober 2015. Den totala budgeten för utlysningarna inom energieffektivitet uppgår till ca 194 miljoner euro för de två nästkommande åren. EU:s genomförandeorgan för små och medelstora företag (EASME) hanterar utlysningar på området energieffektivit inom Horisont 2020:s samhällsutmaning "Säker, ren och effektiv energi".

Nu har de första utlysningarna för 2016-2017 öppnat, med en deadline den 21 januari 2016. Utlysningarna gäller bland annat nya lösningar för värme- och kylsystem, socioekonomisk forskning på konsumentbeteenden och beteendeförändringar kring energieffektivitet genom information- och kommunikationsteknik.

Vill du veta mer om utlysningarna för Horisont 2020 inför 2016?
Den 8 december hålls en Horisont 2020 informationsdag om energieffektivisering i Bryssel för de som är intresserade av utlysningarna med sista ansökningsdag den 15 september 2016 . Under dagen kommer det informeras om EU:s policy för hållbar energi, hur man ansöker om projektmedel samt finnas goda möjligheter för nätverkande.

Läs mer om utlysningarna här
Läs mer om infodagen här (kommer även att webbsändas)   

/Oskar Ivarsson

17 Nov 2015 Klimatpolitik

Miljöpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information