Sustainable Energy Europe Awards 2015

The Sustainable Energy Europe Awards är en prisutdelning där Europas bästa projekt inom hållbar energi skall utses. Syftet med priset är att lägga fokus på nya innovativa projekt som använder ny teknik för bland annat effektiv energiåtervinning. Under årets utdelning kommer projekt att tävla inom tre olika kategorier: energiåtervinning, energieffektivitet och städer, samhällen och regioner. Såväl företag, myndigheter, energibolag, kooperativ och handelskamrar kan delta och söka priset med sitt projekt inom hållbar energi. EU-finansierade hållbarhetsprojekt uppmuntras särskilt att delta i tävlingen. Vinnare kommer att presenteras under Sustainable Energy Week, 15-19 juni 2015 i Bryssel.

År 2013 deltog och vann bostadsprojektet “Hållbara Ålidhem” priset. Projektet är ett samarbete mellan Umeå kommun, Bostaden Umeå och Umeå Energi och Umeå universitet som har syftat till att skapa nya energieffektiva bostadshus med energiåtervinning.

Nytt datum för sista ansökan är 16 mars! 

Läs mer om utlysningen av priset

/Ludvig Cronqvist

23 Feb 2015 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information