Tjänstemännen från Europaforum Norra Sverige i Bryssel

Tjänstemännen från Europaforum Norra Sverige arbetsgrupp för miljö, energi och klimat har träffats under två intensiva dagar i Bryssel för att bli uppdaterade om aktuella frågor i EU inom området med intresse för norra Sverige och vilka möjligheter det finns att påverka EU:s klimat och energipolitik. På agendan var bland annat EU:s planerade energiunion, Arktis, vilka möjligheter det finns till en grön omställning för företag och den cirkulära ekonomin. Gruppen träffade bland annat representanter från EU-kommissionen, Europaparlamentet och Sveriges ständiga representation i EU.

150218 gruppbild efns2

Första dagen började med ett besök på svenska EU-representationen i EU för information och diskussion kring vad som händer på EU-agendan inom energi och miljö. I EU-kommissionens arbetsprogram för 2015 har förslaget för den cirkulära ekonomin dragits tillbaka. Tanken är att ett nytt förslag ska läggas fram i slutet av året, men det finns frågetecken om ambitionsnivån. Frågorna var många kring hur EU-representationen har arbetat med påverkansarbetet för förslagen och hur det kommer att påverka oss i norra Sverige.  

Pierre Schellekens, biträdande chef hos klimat- och energikommissionären Miguel Arias Canetes, berättade om deras arbete med de rådande klimatförhandlingarna. I Paris, december 2015, är det tänkt att ett nytt globalt klimatavtal ska skrivas under. Schellekens lyfte vikten av att alla länder tar ansvar för att minska koldioxidutsläpp för att ett avtal ska vara möjligt, om än ambitionsnivån kan variera utifrån ländernas förutsättningar. Högt på EU-kommissionens agenda är även den så kallade energiunionen för Europa, vars syfte är Europa ska bli mindre beroende av import av energi, skapa ett effektivt system för hela EU och kan minska miljöpåverkan av energianvändningen. EU-kommissionen planerar att presentera sitt förslag till den så kallade energiunionen den 25 februari. Pierre berättade om vilka utmaningar och förändringar energiunionen står inför och vad Norra Sverige kan förvänta sig av det kommande förslaget.

150218 Pierre Schellekens
Pierre Schellekens, biträdande chef hos klimat- och energikommissionären Miguel Arias Canetes

Detta följdes av ett möte om de allt hetare frågorna kring Arktis med Ramon Van Barneveld, EU-kommissionens generaldirektorat för havsfrågor med ansvar för EU:s arktiska samordning. Viktiga frågor för EU är bland annat klimatförändringar och arbetet med förnybar energi i Arktis, vilket är intressant för Europaforum då länen ligger i det närområdet. Den regionala nivån kan spela stor roll för kontakterna och informationsutbyte med EU-kommissionen som planerar flera olika dialogmöten under året ibland annat Finland och Norge. 

Ett ytterligare intressant möte var med Daniel Frelén som jobbar som politisk sakkunnig i Europaparlamentet samt Lisbeth Bahl Poulsen, EU-kommissionens generaldirektorat för näringsliv, som entusiastiskt berättade om de många finansieringsmöjligheter som finns för små och medelstora företag (SMF) inom klustersamarbete och EU:s gröna handlingsplan för SMF. Emmi Kallio, North and East Finland EU Office, berättade om sammarbetsmöjligheter inom Europeiska innovationspartnerskap (EIP). Mathilde Hildenfeldt, Svenska handelskammaren för Belgien och Luxemburg, berättade om möjligheter för företag i norra Sverige att ta del av EU:s finansieringsprogram.

Efter detta följde ett internmöte med de lärdomar och erfarenheter som gruppen fått under de gångna dagarna. Det var med andra ord två intensiva och intressanta dagar som tjänstemännen från Europaforum fick uppleva vid sitt besök i Bryssel.

Läs mer om Europaforum Norra Sverige

/Martha Bahta

18 Feb 2015 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information