Två miljötävlingar är nu öppna för europeiska städer!

Utlysningen för Europas miljöhuvudstad 2018 och European Green Leaf 2016 är nu öppen till den 19 oktober. Kommer din stad att bli vinnaren?

Europeiska ”Green Leaf” är en tävling öppen för städer med en befolkning på mellan 20,000 och 100,000. Den tilldelas städer som lyckas uppnå grön tillväxt samt ger gröna boendekoncept liv. European Green Leaf städer fungera som ambassadörer för att uppmuntra andra att följa deras exempel.

Europeiska ”Green Capital” ges till städer med en befolkning över 100,000, som visar väletablerade framgångar att uppnå hög miljöstandard och åtar sig ytterligare ambitiösa mål för framtida miljöförbättringar och hållbar utveckling. Städerna som vinner och får titeln Europas miljöhuvudstäder ska också fungera som förebilder för att inspirera och främja bästa praxis till andra europeiska städer. Europas miljöhuvudstad 2015 blev Bristol. Kommer din stad bli nästa?

Ansök här

För mer information klicka här

 

/ Alexandra Strömbäck 

22 Sep 2015 Klimatpolitik

Miljöpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information