Tyck till om fp7

EU-kommissionen vill till sin slututvärdering av sjunde ramprogrammet för forskning och utveckling, FP7, ha dina synpunkter på hur ramprogrammet har fungerat, vilka resultat och effekter som erhållits. Du kan lämna dina synpunkter fram till den 22 maj.

Det öppna samrådet som nyligen publicerades är öppet för alla som har deltagit i ramprogrammet men vänder sig specifikt till dig som representerar: forskningsinstitut, universitet och högskolor, näringsliv, beslutsfattare, lokala myndigheter, innovatörer, entreprenörer och det civila samhällets organisationer.

EU-kommissionen vill ha dina synpunkter om hur FP7 fungerade, vilka resultat och effekter som erhållits. Resultatet av samrådet kommer att göras tillgängligt för allmänheten. 

För mer information och för att delta i samrådet

/Martha Bahta

15 Apr 2015 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information