Umeå green capital 2017

Europeiska kommissionen har meddelat att Umeå, tillsammans med Essen, Nijmegen och ’s-Hertogenbosch, är nominerade till Europas miljöhuvudstad 2017. I juni ska städerna hålla en presentation för en jury och därefter utses vinnaren.

Tolv europeiska städer har ansökt om den europeiska miljöhuvudstadsutmärkelsen. En oberoende panel av experter har bedömt städernas miljöarbete inom olika områden, till exempel lokala transporter, luftkvalitet, natur och biologisk mångfald, energi och avfallshantering. Umeå är en av fyra städer som har gått vidare, tillsammans med tyska Essen samt nederländska Nijmegen och ’s-Hertogenbosch.

– Det är glädjande att vi för andra året i rad är nominerade, det visar att vi i Umeå ligger i framkant med vårt miljöarbete. Det är också ett erkännande för Umeåbornas stora miljöengagemang, säger Hans Lindberg (S), kommunalråd, Umeå kommun.

17 juni ska Umeå presentera sin vision, sin potential att fungera som en grön förebild för andra städer. Presentationen sker inför en jury i Bristol, årets miljöhuvudstad, och dagen efter tillkännages Europas miljöhuvudstad 2017.

Vad är European Green Capital?
Mer än två tredjedelar av européerna bor i städer. Många miljömässiga utmaningar som vårt samhälle står inför finns i urbana områden. ”European Green Capital” är ett initiativ för att erkänna städers ansträngningar att åstadkomma hållbar tillväxt, att uppmuntra städerna att vidta ytterligare åtgärder, och att främja utbyte av bästa praxis mellan europeiska städer. Förutom att inspirera andra städer, stärker den vinnande staden sin miljöprofil och förbättrar stadens anseende och attraktionskraft som en destination för folk att besöka, arbeta och leva i.

Sex städer har utnämnts till ”European Green Capital” sedan starten 2010. Stockholm vann första titeln, följt av Hamburg, Vitoria-Gasteiz, Nantes, Köpenhamn och årets titelhållare, Bristol. 2016 är Ljubljana Europeisk miljöhuvudstad.

Introduktionsavsnittet i Umeås ansökan att bli Europas miljöhuvudstad 2017

Läs om European Green Capital

/Martha Bahta

15 Apr 2015 Klimatpolitik

Miljöpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information