Umeå tilldelas europiskt hållbarhetspris

Umeå kommun har tilldelats Civitas Award, Europas främsta utmärkelse för hållbar stadstrafik, för sin satsning på elbussar. Utmärkelsen delas ut i tre kategorier: Teknisk innovation, Medborgardeltagande och Civitas City of the Year. Syftet är att lyfta fram de mest ambitiösa, innovativa och framgångsrika insatserna inom området hållbar rörlighet i städer.

Nära noll utsläpp

Med deras vision om noll utsläpp riktade Umeå tillsammans med den privata sektorn ljus mot nyskapande. Med de nio bussarna ersätts 600 000 kilometer dieseldrift av modern eldrift. Avsikten är att 2019 ersätta alla dieselfordon som trafikerar de största linjerna med elledbussar. 

– Ultrasnabbladdare gör att batterierna bara behöver laddas cirka 3 minuter för upp till en timmes körning, och laddning kan ske vid ändhållplatserna, säger Fredrik Forsell, kollektivtrafikchef.

Umeå bäst i klassen inom teknisk innovation

Med de rena vatten- och vindkraftsresurserna i Umeå innebär den nya tekniken nära noll utsläpp av växthusgaser.

Satsningen har gjort att Umeå tilldelats Civitas Awards inom kategorin Teknisk innovation. Vid en ceremoni i Ljubljana 8 oktober tog Margareta Rönngren, kommunalråd, emot priset och under tacktalet lyfte hon Umeå som universitetsstad och vikten av kreativitet, forskning och innovation för en god stadsutveckling. Därigenom skapas goda förutsättningar att möta de miljöutmaningar som finns.

– Det här är en satsning för att klara luftkvaliteten och bullerproblemen, och som alla städer har vi också ett ansvar för att hantera de globala miljöutmaningarna.

Umeå kommun har tilldelats Civitas Award, Europas främsta utmärkelse för hållbar stadstrafik, för sin satsning på elbussar. Utmärkelsen delas ut i tre kategorier: Teknisk innovation, Medborgardeltagande och Civitas City of the Year. Syftet är att lyfta fram de mest ambitiösa, innovativa och framgångsrika insatserna inom området hållbar rörlighet i städer.
Nära noll utsläpp
Med deras vision om noll utsläpp riktade Umeå tillsammans med den privata sektorn ljus mot nyskapande. Med de nio bussarna ersätts 600 000 kilometer dieseldrift av modern eldrift. Avsikten är att 2019 ersätta alla dieselfordon som trafikerar de största linjerna med elledbussar. 
– Ultrasnabbladdare gör att batterierna bara behöver laddas cirka 3 minuter för upp till en timmes körning, och laddning kan ske vid ändhållplatserna, säger Fredrik Forsell, kollektivtrafikchef.
Umeå bäst i klassen inom teknisk innovation
Med de rena vatten- och vindkraftsresurserna i Umeå innebär den nya tekniken nära noll utsläpp av växthusgaser.
Satsningen har gjort att Umeå tilldelats Civitas Awards inom kategorin Teknisk innovation. Vid en ceremoni i Ljubljana 8 oktober tog Margareta Rönngren, kommunalråd, emot priset och under tacktalet lyfte hon Umeå som universitetsstad och vikten av kreativitet, forskning och innovation för en god stadsutveckling. Därigenom skapas goda förutsättningar att möta de miljöutmaningar som finns.
– Det här är en satsning för att klara luftkvaliteten och bullerproblemen, och som alla städer har vi också ett ansvar för att hantera de globala miljöutmaningarna.Umeå tilldelas europiskt hållbarhetspris
Umeå kommun har tilldelats Civitas Award, Europas främsta utmärkelse för hållbar stadstrafik, för sin satsning på elbussar. Utmärkelsen delas ut i tre kategorier: Teknisk innovation, Medborgardeltagande och Civitas City of the Year. Syftet är att lyfta fram de mest ambitiösa, innovativa och framgångsrika insatserna inom området hållbar rörlighet i städer.
Nära noll utsläpp
Med deras vision om noll utsläpp riktade Umeå tillsammans med den privata sektorn ljus mot nyskapande. Med de nio bussarna ersätts 600 000 kilometer dieseldrift av modern eldrift. Avsikten är att 2019 ersätta alla dieselfordon som trafikerar de största linjerna med elledbussar. 
– Ultrasnabbladdare gör att batterierna bara behöver laddas cirka 3 minuter för upp till en timmes körning, och laddning kan ske vid ändhållplatserna, säger Fredrik Forsell, kollektivtrafikchef.
Umeå bäst i klassen inom teknisk innovation
Med de rena vatten- och vindkraftsresurserna i Umeå innebär den nya tekniken nära noll utsläpp av växthusgaser.
Satsningen har gjort att Umeå tilldelats Civitas Awards inom kategorin Teknisk innovation. Vid en ceremoni i Ljubljana 8 oktober tog Margareta Rönngren, kommunalråd, emot priset och under tacktalet lyfte hon Umeå som universitetsstad och vikten av kreativitet, forskning och innovation för en god stadsutveckling. Därigenom skapas goda förutsättningar att möta de miljöutmaningar som finns.
– Det här är en satsning för att klara luftkvaliteten och bullerproblemen, och som alla städer har vi också ett ansvar för att hantera de globala miljöutmaningarna

Läs Umeås pressmeddelande

Läs om Umeås kandidatur att bli Europas miljöhuvudstad 2018

/ Alexandra 

22 Okt 2015 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information