Umeås motståndare om utmärkelsen miljöhuvudstad i Europa

Nu har Umeå ansökt om att bli Europas miljöhuvudstad 2018. Totalt sju europeiska städer har sökt utmärkelsen och vinnaren presenteras i juni 2016.

För tredje året i rad har nu Umeå kommun ansökt om utmärkelsen Europas miljöhuvudstad. I samband med att ansökan skickades in presenterades alla de städer som ansökt om utmärkelsen till 2018. Övriga städer är följande:

  • Arad, Rumänien
  • Ghent, Belgien
  • Nijmegen, Nederländerna
  • `s-Hertogenbosch, Nederländerna
  • Tallinn, Estland
  • Warszawa, Polen

Fram till mars nästa år kommer en oberoende jury att bedöma de olika städernas arbete med miljö utifrån tolv punkter, bland annat luftkvalitet, biologisk mångfald samt energi och avfallshantering. De städer som tagit sig till final tillkännages i april nästa år och dessa kommer i juni att hålla en presentation inför en internationell jury, som sedan beslutar om vilket stad som kommer att bli miljöhuvudstad 2018.

Europas miljöhuvudstad instiftades av EU-kommissionen 2009 och syftar till att främja arbete med miljö och hållbar utveckling i urbana områden i Europa samt inspirera och uppmuntra andra städer till liknande åtaganden.

Läs Umeås ansökan här
Läs mer om Europas miljöhuvudstad här

/Oskar Ivarsson

11 Nov 2015 Klimatpolitik

Miljöpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information