20160621 EIC

Som en del av “EU Sustainable Energy Week” som gick av stapeln i Bryssel mellan den 13 och den 17 juni anordnade initiativstagarna till “Green Digital Charter” – som ingår i nätverket EUROCITIES – en workshop med temat “ICT applications in Cities: Delivering the Energy Union Objectives” vid Greater Birmingham & West Midlands-kontoret. 

Initiativet “Green Digital Charter” presenterades i slutet av 2009 med syfte att uppmuntra städer att minska deras IKT-systems koldioxidavtryck, samt för att hitta lösningar som kan leda till högre energieffektivitet i områden såsom byggnader, transport och energi.

North Sweden deltog vid workshoppen. Anthony Scully, Senior Adviser in European Affairs, North Sweden European Office, pratade om programmet ”Smart Cities Lighthouse” med Bernadett Degrendele, från projektet “Sharing Cities” (där London, Milan, Lissabon, Warszawa, Burgas och Bordeaux ingår) och Alec Walker-Lowe, från projektet “CITyFiED” (där Lund, Laguna de Duero/Valladolid och Soma ingår), som syftar till att tillhandahålla en överförbar, systematisk och integrerad strategi för att anpassa Europeiska städer och urbana ekosystem till framtidens smarta städer. 

Ytterligare intressanta samtal hölls med Charlotte Spoerndli, från “European Energy Award”, och Ana Garcia, från ”European Network of Living Labs” (ENoLL).         

Workshoppen erbjöd möjligheter till att skapa nätverk som kommer att vara viktiga för att utbyta erfarenheter kring utbyggandet av framtida projekt inom ”Smart Cities Lighthouse” även i norra Sverige, som sedan början av programmet har varit aktivt engagerad i att utarbeta förslag till gemensamma projekt. Två exempel är:

a)      Umeå kommun, som för närvarande inväntar ett beslut om tilldelning av stöd till sitt projekt ”RUGGEDISED”, som presenterades under förra ansökningsomgången i år. Det handlar om ett partnerskap mellan Umeå, Rotterdam, Glasgow, Brno, Parma och Gdansk, som syftar till att skapa föregångsstäder inom spridning av ny och hållbar energiteknik.     

b)      Skellefteå kommun, som arbetar för att skapa ett konsortium med partner i norra Nederländerna, norra Finland och centrala Spanien inför nästa ”Smart Cities Lighthouse” ansökningsomgång i februari.

En fråga för hela regionen

Energitrygghet och energihållbarhet är två viktiga frågor för hela Norra Sverige. Under ”EU Sustainable Energy Week” arrangerades bland annat även ett evenemang vid de nederländska provinsernas kontor i Bryssel med temat energitrygghet. Under mötet presenterades rapporten ”Energy security from a regional perspective”, som har tagits fram av en arbetsgrupp inom samarbetsnätverket Assembly of European Regions (AER) ledd av Kenneth Backgård, oppositions råd i Norrbottens läns landsting samt vicepresident med ansvar för landsbygdsutveckling, energi och miljö inom AER:s kommitté 1.      

Om "EU Sustainable Energy Week"

"EU Sustainable Energy Week" visar aktiviteter för energieffektivitet och förnybara energilösningar. Evenemanget är utformat för att sprida bästa praxis, inspirera till nya idéer och bygga allianser för att bidra till att uppfylla EU:s energi- och klimatmål. Temaveckan är ett initiativ från EU-kommissionen och har varit årligt återkommande sedan 2006.

För mer information kontakta Anthony Scully, Senior Adviser in European Affairs, North Sweden European Office.

Läs mer om "EU Sustainable Energy Week"

Läs mer AER:s rapport

/Anthony Scully och Michele Cicchetti 

21 Jun 2016 Klimatpolitik

Miljöpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information