Climate Change World Summit 2016

Climate Change – World Summit 2016 är ett globalt sammanträde med målet att bli ett återkommande evenemang för alla icke-statliga aktörer som är engagerade i kampen mot klimatförändringarna. Sammanträdet anordnas av EUROCITIES, United Cities and Local Governments (UCLG) och Nantes Métropole. Det första konferensen kommer att äga rum i Nantes, Frankrike, 26-28 september 2016 och kommer att föra samman tusentals deltagare från hela världen.

Lokala myndigheter, företag, föreningar, fackföreningar, forskare och medborgare är välkomna att delta i mötet, där en global handlingsplan skall utarbetas och erbjuda mer djupgående diskussioner om både framgångar och hinder, främja utbytet av erfarenheter och innovationer, samt lyfta fram möjligheter för engagemang för bekämpning av klimatförändringar.

Anmälan 

För att anordna workshops under detta event är kravet att workshopen ska kopplas till en av de stora utmaningarna som sammanträdet belyser: tänka, mobilisera, finansiera och agera. Anmälan om att anordna workshops ska göras senast den 7 april. 

Läs mer om evenemanget här

 

/Aida Mehrazin 

16 Mar 2016 Klimatpolitik

Miljöpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information