En investeringsplan för Energi Unionen

EU-kommissionen driver målet att bygga en energiunion framåt med 24 finansierade projekt inom energisektorn. Dessa projekt inkluderar bland annat renoveringar av byggnader för att göra dem energieffektiva i Frankrike, till en ny landbaserad vinkraftspark i Sverige. Totalt har 11 medlemsländer fått stöd för hållbara koldioxidsnåla projekt som ligger i linje med EU:s energi- och klimatmål. Ytterligare 16 900 miljoner euro väntas bli investerade i hållbara och koldioxidsnåla energiprojekt under de kommande åren.

’’En av prioriteringar för Juncker kommissionen är att etablera en Energi Union. Vi kommer kunna spara mycket pengar på olje- och gasimport och det skapar även handlingsutrymme för innovativa och framtidsinriktade investeringar inom energieffektivitet, förnybar energi och modern energiinfrastruktur. Det ger också ett värdefullt tillfälle att minska och avveckla subventioner för fossila bränslen’’, sade EU-kommissionären och vice ordförande, Jyrki Katainen

Investeringsplanen för Europas energiunion blir till verklighet ett år efter lanseringen av strategin. Projekten inkluderar bland annat energiinfrastruktur, förnybar energi och energieffektivitet. 29 procent av Europeiska fonden för strategiska investeringar (EFSI) tilldelades energisektorn med ett godkännande av Europeiska investeringsbanken (EIB). Sammantaget förväntas dessa projekt att bidra till att attrahera ytterligare investeringar över 16 900 miljarder euro under de kommande åren. De 24 projekt som är klara för finansiering väntas bidra till att uppnå en koldioxidfri energisektor. 2030 räknas det med att hälften av EU:s el kommer drivas av förnybar energi, vilket är i linje med det undertecknade Parisavtalet.

Läs mer om investeringsplanen för Energi Unionen här.

/Aida Mehrazin 

21 Jun 2016 Klimatpolitik

Miljöpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information