EU-kommissionen söker åsikter om de nya kraven för miljöanpassning

I ett nytt samråd vill nu EU-kommissionen få in erfarenheter från det första året med miljöanpassningskrav i systemet för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken.

Ett år har nu gått med de nya kraven för miljöanpassning inom ramen för direktstöd i den gemensamma jordbrukspolitiken. Jordbrukare som är berättigade till stöd enligt ”ordningen för grundstöd eller enhetlig arealersättning”, måste enligt de nya kraven iaktta alla möjliga åtgärder för att gynna miljö och klimat. Bland annat rör sig åtgärderna om att diversifiera grödor, upprätthålla permanent gräsmark samt att avsätta 5 % av åkermark till något som är ekologiskt gynnsamt.

För att utvärdera hur arbetet har fortskridit söker nu EU-kommissionen åsikter och erfarenheter från jordbrukare, medlemsstaters förvaltningar, branschorganisationer och icke-statliga organisationer på EU-nivå och nationell nivå, akademiker/forskare och andra berörda intressenter.

Samrådet pågår mellan den 15 december 2015 och 8 mars 2016.

Läs mer om samrådet här

/Oskar Ivarsson

13 Jan 2016 Klimatpolitik

Miljöpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information