Europeiska Unionen har nu undertecknat Parisavtalet

Den 22 april undertecknade EU parisavtalet i New York, vilket är världens första globala klimatavtal som inkluderar hela 195 länder. EU engagemanget har varit stort inom klimatfrågan och nu väntas en rask ratificering och ikraftträdande av avtalet.

’’Vi har kommit överens om att underteckna avtalet och i Europa har vi redan börjat med arbetet att genomföra Parisavtalet. Vi kommer även fortsätta med att leda en koldioxidsnål och konkurrenskraftig ekonomi på ett globalt plan genom att inrätta ny policy för att uppfylla våra åtaganden. Så snart som möjligt kommer EU-kommissionen att lägga fram ett förslag till rådet för att vidare ratificera Parisavtalet.’’ Sade Miguel Arias Cañete, kommissionär för klimatåtgärder och energi. 

Miguel Arias Cañete

På bild: Miguel Arias Cañete, kommissionär för klimatåtgärder och energi. 

Nästa Steg

Inom kort kommer första förhandlingssessionen sedan antagandet av Parisavtalet att äga rum. Denna session kommer att ske mellan 16-26 maj 2016 i Bonn, Tyskland. Förhandlingssessionen kommer att överväga de tekniska detaljerna för genomförandet av Parisavtalet och hur åtgärder skall tas fram innan 2020. Klimatfrågan kommer vara högt upp på den politiska dagordningen inom EU och kommissionären Arias Cañete kommer att delta i den kommande G7 Energy ministermötet i Kitakyushu, Japan den 1-2 maj 2016. 

Läs mer om undertecknandet av Parisavtalet och ceremonin i New York.  

 

/Aida Mehrazin 

26 Apr 2016 Klimatpolitik

Miljöpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information