Miljöhuvudstad 2018

Den 3 maj meddelade EU-kommissionen att Umeå, tillsammans med de två nederländska städerna Nijmegen och 's-Hertogenbosch, är nominerad till att bli Europas miljöhuvudstad 2018. Det här är tredje året i rad som Umeå nomineras, och kommunens företrädare hoppas nu på tredje gången gillt.

Sju europeiska städer hade ansökt om att bli Europas miljöhuvudstad 2018. Efter att en oberoende panel av experter bedömde dessa städers miljöarbete meddelade EU-kommissionen att Umeå, tillsammans med de två nederländska städerna Nijmegen och 's-Hertogenbosch, går vidare till finalen.

För Umeås del är den tredje nomineringen på tre år, och politikerna hoppas nu på bättre lycka detta år. I fjol vann Essen tack vare en högre teknisk ranking och sin omvandling från en industristad till en grönare stad. De senaste städerna som vunnit utmärkelsen (Bristol 2015, Ljubljana 2016, Essen 2017) har alla sökt tre till fyra gånger innan de har vunnit.

– Det här är tredje året i rad som vi är nominerade vilket är otroligt glädjande och visar att vi i Umeå ligger i framkant med vårt miljöarbete. Vi har som de flesta städer stora miljöutmaningar och att bli Europas miljöhuvudstad skulle ge oss möjlighet att ytterligare sätta fokus på och stärka miljöarbetet, säger Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande i Umeå kommun.

De ansökande städerna har bedömts utifrån de åtgärder som vidtagits under de senaste fem till tio åren samt kort- och långsiktiga strategier. Bland de tolv områdena som experterna tittat närmare på finns bland annat lokala transporter, luftkvalitet, natur och biologisk mångfald, energi och avfallshantering.

– Finalplatsen är också ett erkännande för Umeåbornas och våra lokala företags stora miljöengagemang. För ett mer hållbart Umeå krävs ytterligare samverkan mellan olika aktörer i staden och vår förhoppning är att ett miljöhuvudstadsår fungerar som en katalysator för det, säger Anders Ågren (M), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.

Den 21 juni ska en delegation från Umeå presentera stadens vision och förmåga att fungera som en förebild för andra städer i EU. Presentationen sker inför en internationell jury i Ljubljana, som är Europas miljöhuvudstad 2016, och dagen efter, den 22 juni, tillkännages vinnaren för 2018.

Varför tävla om utmärkelsen?

Oavsett om Umeå får utmärkelsen eller inte finns det många långsiktiga fördelar med att utveckla partnerskap, samverkan och nätverksbyggande, såväl lokalt som regionalt, nationellt och internationellt, som kan leda till både bättre miljöprestanda och utvecklingsmöjligheter.

Mer än två tredjedelar av européerna bor i städer, och EU-kommissionen vill genom tävlingen dels belöna de städer som vidtagit åtgärder för att åstadkomma hållbar tillväxt dels uppmuntra alla städer att vidta ytterligare åtgärder, samt uppmuntra utbyte av bästa praxis. Förutom att inspirera andra städer, stärker den vinnande staden sin miljöprofil och förbättrar stadens anseende och attraktionskraft som en destination för folk att besöka, arbeta och leva i.

Sedan starten 2010 har totalt åtta städer utsetts till ”European Green Capital”. Stockholm vann första titeln, följt av Hamburg 2011, Vitoria-Gasteiz 2012, Nantes 2013, Köpenhamn 2014 och Bristol 2015. Nuvarande miljöhuvudstad är Ljubljana och 2017 är det dags för Essen.

Läs EU-kommissionens pressmeddelande

/Michele Cicchetti

04 Maj 2016 Klimatpolitik

Miljöpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information