Parisavtalet träder i kraft efter EU:s ratificering

Europaparlamentet godkände 4 oktober EU:s ratificering av det internationella klimatavtal som nåddes i Paris. I och med detta träder Parisavtalet ikraft redan i år och EU kommer kunna delta på klimattoppmötet COP22 i Marrakesh i november 2016.

161005RatificeringParis
Europaparlamentet har godkänt ratificeringen av Parisavtalet - inför EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker, FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon och klimatmötets ordförande Ségolène Royal.

Det så kallade Parisavtalet är ett globalt klimatavtal som världens länder enades om vid klimatkonventionens tjugoförsta partsmöte COP21 i Paris i december år 2015.  

EU:s gemensamma fullgörande
För att Parisavtalet skulle kunna träda i kraft krävdes minst 55 parter som tillsammans står för minst 55 % av det totala globala utsläppen av växthusgaser som slutligen godkänner avtalet. Detta överträffas nu i och med EU:s ratificering när både USA och Kina redan godkänt avtalet. Innan EU:s ratificering hade 63 parter ratificerat Parisavtalet men stod bara för 52,11 % av de totala globala utsläppen av växthusgaser. I och med EU:s ratificering av avtalet uppnås kraven för att Parisavtalet ska kunna träda i kraft eftersom EU står för ungefär 12 % av de globala växthusgaserna.

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon närvarade
Den 4 oktober 2016 godkände Europaparlamentet beslutet i Strasbourg med 610 röster mot 38 och 31 nedlagda röster. FN:s generalsekreterare fanns också på plats för att formellt spika EU:s ja tillsammans med Europaparlamentet ”EU har en lång meritlista av ledarskap i arbetet mot klimatförändringar” sa Ban Ki-moon innan röstningen. Ban Ki-moon sa även att arbetet mot klimatförändringar är inte enbart den viktigaste utmaningen i vår tid men också en möjlighet att bygga en mer hållbar och konkurrenskraftig miljö samt mer stabila samhällen.

Ban Ki-moon får nu ta med sig de papper som behövs för att lämna in de så kallade ratifikationsinstrumenten i FN-högkvarteret i New York på fredag. När det görs så har tillräckligt många länder gjort sitt för att få avtalet att bli giltigt inom 30 dagar, dvs den 7 november, i lagom tid till det första uppföljningsmötet som ska hållas i Marocko i november.

Läs EU-kommissionens pressmeddelande här.

Se aktuell status av Parisavtalets ratificeringar här.

Se alla länder som hittills har skrivit under och ratificerat här.

Europaparlamentet godkände 5 oktober EU:s ratificering av det internationella klimatavtal som nåddes i Paris. I och med detta träder Parisavtalet ikraft redan i år och EU kommer kunna delta på klimattoppmötet COP22 i Marrakesh i november 2016.

Europaparlamentet har godkänt ratificeringen av Parisavtalet – inför EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker, FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon och klimatmötets ordförande Ségolène Royal.

Det så kallade Parisavtalet är ett globalt klimatavtal som världens länder enades om vid klimatkonventionens tjugoförsta partsmöte COP21 i Paris i december år 2015.

EU:s gemensamma fullgörande

För att Parisavtalet skulle kunna träda i kraft krävdes minst 55 parter som tillsammans står för minst 55 % av det totala globala utsläppen av växthusgaser som slutligen godkänner avtalet. Detta överträffas nu i och med EU:s ratificering när både USA och Kina redan godkänt avtalet. Innan EU:s ratificering hade 62 parter ratificerat Parisavtalet men stod bara för 51,89 % av de totala globala utsläppen av växthusgaser. I och med EU:s ratificering av avtalet uppnås kraven för att Parisavtalet ska kunna träda i kraft eftersom EU står för ungefär 12 % av de globala växthusgaserna.

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon närvarade

Den 4 oktober 2016 godkände Europaparlamentet beslutet i Strasbourg med 610 röster mot 38 och 31 nedlagda röster. FN:s generalsekreterare fanns också på plats för att formellt spika EU:s ja tillsammans med Europaparlamentet ”EU har en lång meritlista av ledarskap i arbetet mot klimatförändringar” sa Ban Ki-moon innan röstningen. Ban Ki-moon sa även att arbetet mot klimatförändringar är inte enbart den viktigaste utmaningen i vår tid men också en möjlighet att bygga en mer hållbar och konkurrenskraftig miljö samt mer stabila samhällen.

Ban Ki-moon får nu ta med sig de papper som behövs för att lämna in de så kallade ratifikationsinstrumenten i FN-högkvarteret i New York på fredag. När det görs så har tillräckligt många länder gjort sitt för att få avtalet att bli giltigt inom 30 dagar, dvs den 7 november, i lagom tid till det första uppföljningsmötet som ska hållas i Marocko i november.

Läs EU-kommissionens pressmeddelande här (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3284_sv.htm ).

Här kan man se aktuella statusen för ratificering av Parisavtalet (http://unfccc.int/paris_agreement/items/9444.php ).

Här kan man se alla länder som hittills skrivit under och ratificerat (https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-7-d&chapter=27&clang=_en ).

05 Okt 2016 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information