Sök EU:s hållbarhetspris inom energi

Arbetar du med smarta hållbara energiprojekt? Berätta för EU varför ditt projekt bidrar till framtidens hållbara energiutveckling och du kan vinna EU Sustainable Energy Award vid EU:s vecka för hållbar energi (EUSEW). Ta chansen att utses till hållbar energiledare!

EU Sustainable Energy Awards är utmärkelse för Europas bästa projekt inom hållbar energi. Syftet med priset är att lägga fokus på nya innovativa projekt som använder ny teknik för bland annat effektiv energiåtervinning. Såväl företag, myndigheter, energibolag, kooperativ och handelskamrar kan delta och söka priset med sitt projekt inom hållbar energi. EU-finansierade hållbarhetsprojekt uppmuntras särskilt att delta i tävlingen.

EUSEW äger rum varje år i juni. Det varar en månad med en lång rad aktiviteter inklusive konferenser (från 13 till 17 juni 2016), lokala evenemang om hållbar energi och EU:s Sustainable Energy Awards tillägnad för att bygga en säker energiframtid för Europa. Utmärkelserna syftar till att främja energisparande och förnybara energiprojekt och initiativ i hela Europa.

För att få vara med om chansen till hållbarhetspriset måste projektet vara baserad i EU, Island, Norge, Albanien, Bosnien och Hercegovina, fd jugoslaviska republiken Makedonien, Montenegro, Serbien, Turkiet, Israel, Moldavien, Schweiz, Färöarna eller Ukraina.

Sista dagen att ansöka om priset är 22 februari. 

Läs mer om hållbarhetspriset och hur man söker det här.

/ Alexandra Strömbäck 

20 Jan 2016 Klimatpolitik

Miljöpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Maria Larsson

Mer information