Tyck till om det nya direktivet för förnybar energi

EU-kommissionen söker nu åsikter från berörda aktörer kring det nya direktivet för förnybar energi som kommer att gälla från 2020.

I samband med beredningen av det nya direktivet för förnybar energi efterfrågar nu EU-kommissionen åsikter och erfarenheter från relevanta aktörer i ett samråd. Det nya direktivet för förnybar energi presenterades förra året av EU-kommissionen inom ramverket för energiunionen och ska gälla för perioden 2020-2030.

Samrådet berör EU och medlemsstaternas myndigheter, aktörer på energimarknaden, små och medelstora energikonsumenter, icke-statliga organisationer, andra berörda aktörer samt medborgare.

Samrådet är öppet fram till den 10 februari 2016.

Läs mer om samrådet här

Gör din röst hörd här

/Oskar Ivarsson

 

18 Jan 2016 Klimatpolitik

Miljöpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information