Vinterpaketet för ren energi

EU-kommissionen presenterade 30 november ett av sina största lagförslag någonsin i sitt så kallade vinterpaket. Paketet består av åtta skarpa lagförslag på energi- och klimatområdet.  Det tusensidiga dokumentet utgör en viktig del av för vad som kallas energiunionen.

Sefcovic Canete energiunion
Tv: Maroš Šefčovič, EU-kommissionens vice ordförande med ansvar för energiunionen och Miguel Arias Cañete, EU-kommissionär med ansvar för klimatåtgärder och energi

EU har gemensamt mål att skära ner koldioxidutsläppen med minst 40 % fram till 2030 samt uppnå Parisavtalet att hålla den globala temperaturökningen under 2 grader. Vinterpaketet som betitlas "ren energi för alla" syftar till att bidra till detta genom att använda energi bättre och EU-kommissionen presenterat även ett nytt energieffektiviseringsmål på 30 % till 2030. Vinterpaketet prioriterar energieffektivitet, globalt ledarskap inom förnybar energi och rättvisa villkor för konsumenterna.

– EU står på randen till en revolution i fråga om ren energi. Med dessa förslag har EU-kommissionen banat väg för ett mer konkurrenskraftigt, modernt och rent energisystem, sade Miguel Arias Cañete, EU-kommissionär med ansvar för klimatåtgärder och energi.

Paketet innehåller förslagen om bland annat att individer i framtiden ska kunna producera  och sälja egenproducerad förnybar energi, till exempel via solpaneler och enklare regler för att byta energileverantör.

– Detta innebär ett fundamentalt paradigmskifte som tar oss bort från centraliserade system baserade på fossila bränslen som byggdes för hundra år sedan, sade Maroš Šefčovič, EU-kommissionens vice ordförande med ansvar för energiunionen.

Paketet innehåller förslag om att öka energieffektiviseringen, investera i förnybart och fasa ut statsstöd till fossila bränslen. År 2030 vill kommissionen att hälften av EU:s energiproduktion ska komma från förnybara källor.

Genom investeringar på närmare 117 miljarder euro per år fram till 2021 räknar EU-kommissionen att 900 000 nya jobb och öka medlemsländernas BNP med närmare 1 % under det kommande årtiondet.

Lagstiftningsförslagen inom paketet ”Ren energi för alla i Europa” omfattar energieffektivitet, förnybar energi, elmarknadens utformning, trygg elförsörjning och regler för energiunionens styrning. Dessutom föreslår EU-kommissionen ett nytt sätt att göra framsteg med ekodesign, och en strategi för ansluten och automatiserad rörlighet.

Energiunionen lanserades i början av 2015 som ett av den nuvarande kommissionens viktigaste uppdrag. Dess huvudsyften är att få ned de höga energipriserna i EU, säkra energiförsörjningen och minska klimatpåverkan.

Bland annat föreslås ett bindande mål på 30 procents energieffektivisering till 2030, med hjälp av nationella planer för varje land. Från 2021 ska effektiviseringen öka med 1,5 procent om året.

Förslagen ska nu behandlas av EU-parlamentet och medlemsländerna.

Med detta paket har nästa alla förslag i det som ska bli energiunionen presenterats. De kvarvarande väntas i början av nästa år.

Vid det senaste EU-toppmötet i oktober sade stats- och regeringscheferna att de vill att energiunionen är på plats senast 2018.

Alla handlingar i vinterpaketet för ren energi

Strategin för energiunionen

/Martha Bahta   

01 Dec 2016 Klimatpolitik

Miljöpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information