EU- kommissionens konsultation om gemensam jordbrukspolitik

EU-kommissionen har öppnat ett samråd för att samla in synpunkter om hur EU:s gemensamma jordbrukspolitik kan förbättras.

Den 2 februari öppnade EU-kommissionen samrådet med syftet att vara ett första steg i den kommande modernisering och simplifieringen av EU:s gemensamma jordbrukspolicyn. Samrådet syfte är att berörda parter, så som bönder, medborgare och berörda organisationer, ska få ge uttryck för positiva och negativa aspekter kring den nya policyn som EU-kommissionen kommer att ta del. Samrådets avsikt är även att lyfta de utmaningar som finns inom jordbruket och landsbyggden samtidigt som den bidrar till EU-kommissionens policyprioriteringar kring regional tillväxt och hållbar utveckling.

- Genom att lansera den här publika konsultationen, bjuder vi in alla som är intresserade av ett hållbart jordbruk och landsbygd i Europa att delta i utformandet av en policy som är aktuell för de utmaningar vi står inför, säger EU:s kommissionär för jordbruk- och landsbygdsutveckling, Phil Hogan.

Resultaten av den publika konsultationen kommer att publiceras online och presenteras av kommissionär Phil Hogan på en konferens i Bryssel i juli 2017. Sista dagen att framföra dina åsikter är den 2 maj 2017.

Läs mer om konsultationen här 

Läs EU-kommissionens pressmeddelande här

Gör din röst hörd
EU-kommissionen samråd syftar till att samla in synpunkter kring olika policyområden och kan liknas vid svenska remisser. Samtliga pågående samråd från EU-kommissionen hittar du här

/Sanna Schumacher 

03 Feb 2017 Klimatpolitik

Miljöpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information