EU-kommissionens vice ordförande Maroš Šefčovič besöker Umeå

EU-kommissionens vice ordförande Maroš Šefčovič med ansvar för Energiunionen besöker Umeå den 31 mars.

EU-kommissionens vice-ordförande Maroš Šefčovič besöker Umeå den 31 mars
Vice kommissionär Maroš Šefčovič besöker under första halvåret 2017 EU:s medlemsländer för dialog med nationell, regional och lokal nivå om de nationella energi- och klimatplaner samt på åtgärder på lokal nivå. En viktig aspekt för kommissionen och kommissionär Šefčovič är att föra Energiunionen närmare EU-medborgarna genom dialog med alla nivåer i synnerhet med ungdomar. 
På programmet står presentation av det pågående Smart City Lighthouse-projektet vid Umeå kommun och i samarbete med Rotterdam och Glasgow. Inom ramen för detta internationella partnerskap testas de närmaste åren en rad av Umeås innovativa och högteknologiska lösningar i universitetsområdet i samverkan med organisationer och näringsliv. 
Satsningar i Umeå och Västerbotten på förnybar energi, samt att energisystemen i Umeå ska vara klimatneutrala 2018 och den förnybara elproduktionen som har skapat förutsättningar för en unik satsning på lokalt utvecklade snabbladdade elbussar kommer att belysas samt hållbar produktion av el inom industrisektorn. Besöket inleds på Umeå universitet och seminarium med studenter på temat ”Energising Europe”. 
Värdar för besöket är Umeå kommun och Region Västerbotten.
Läs mer om energiunionen:
https://ec.europa.eu/commission/priorities/energy-union-and-climate_en
För mer information kontakta
Mona Mansour, Senior Adverser European Affärs, North Sweden European Office
Mona.mansour@northsweden.eu

EU-kommissionens vice ordförande Maroš Šefčovič med ansvar för Energiunionen besöker under 2017 EU:s medlemsländer för dialog med nationell, regional och lokal nivå om de nationella energi- och klimatplaner samt om åtgärder på lokal nivå. En viktig aspekt för EU-kommissionen och vice ordförande Šefčovič är att föra Energiunionen närmare EU-medborgarna genom dialog med alla nivåer i synnerhet med ungdomar. 

Energiunionen

Den 31 mars 2017 besöker Maroš Šefčovič Umeå. På programmet står presentation av det pågående Smart City Lighthouse-projektet vid Umeå kommun vilket bedrivs i samarbete med Rotterdam och Glasgow. Inom ramen för detta internationella partnerskap testas de närmaste åren en rad av Umeås innovativa och högteknologiska lösningar i universitetsområdet i samverkan med organisationer och näringsliv. 

Satsningar i Umeå och Västerbotten på förnybar energi, samt att energisystemen i Umeå ska vara klimatneutrala 2018 och den förnybara elproduktionen som har skapat förutsättningar för en unik satsning på lokalt utvecklade snabbladdade elbussar kommer att belysas samt hållbar produktion av el inom industrisektorn. Besöket inleds på Umeå universitet och seminarium med studenter på temat ”Energising Europe”. 

Värdar för besöket är Umeå kommun och Region Västerbotten.

Läs mer:

Energiunionen

Program för EU-kommissionens vice-ordförande Maroš Šefčovič besök i Umeå 

För mer information kontakta:

Mona Mansour, Senior Adviser European Affairs, North Sweden European Office, Mona.mansour@northsweden.eu

24 Mar 2017 Klimatpolitik

Miljöpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information