EU-miljarder investeras i vindkraftsprojekt i Piteå

179 nya vindkraftverk skall byggas och ansluta till de befintliga 48 vindkraftverken som finns i Markbygden utanför Piteå. Totalt investeras åtta miljarder kronor i projektet och detta är första steget i ett större projekt kallat Markbygden 1101, som när det planeras bli färdigt 2020 skulle vara den största samlade vindkraftsanläggningen i hela Europa.

Europeiska investeringsbanken har undertecknat ett finansieringsavtal på 180 miljoner euro med GE Energy Financial Services och Green Investment Group Limited som driver vindkraftsprojektet.  Därtill har GE Energy Financial Services och Green Investment Group gemensamt investerat mer än 300 miljoner euro i eget kapital för att finansiera vindkraftparken.

Europeiska investeringsbanken stödjer Europas största landbaserade vindkraftpark i norra Sverige

Som en del av EU:s centrala investeringsplan för Europa lanserades Europeiska fonden för strategiska investeringar (EFSI) av European Investment Bank (EIB) och EU-kommissionen för att öka konkurrens i den europeiska ekonomin.  Detta EU-initiativ är det som möjliggör investeringarna i Piteås vindkraftspark. EU-kommissionens vice ordförande Jyrki Katainen som är ansvarig för jobb, tillväxt, investeringar och konkurrens kommenterar EU:s finansiering såhär:

”Att investera i förnyelsebar energi genom att bygga vindkraftsparker hjälper oss att nå en prisvärd, ren och säker energi. Men, dessa stora innovativa projekt innebär också en högre risk för investerare och det är här EU:s investeringsplan kommer in i bilden. Den bidrar med en garanti för att möjliggöra att andra investerare ansluter sig. Konstruktionen av denna banbrytande vindkraftspark kommer bekräfta Sveriges position som en av de mest framåtdrivande, hållbara länderna i EU.”

Nyheten om att vindkraftsparken Markbygden 1101 får finansiering av EU tas emot med mycket glada toner från regionen som ser hur vinkraftssatsningen i Markbygden redan haft en stor positiv inverkan för Piteås näringsliv och dess utveckling. Sven-Erik Österberg, Landshövding i Norrbotten kommenterar projektet såhär:

”Det är glädjande att en av Europas största industrisatsningar kan genomföras och bli verklighet i Norrbotten. Jag har följt arbetet under flera år och kan konstatera att det är ett välgrundat och genomfört projekt.”

– Satsning på vindkraft i Markbygden har redan haft stor betydelse för Piteås näringsliv och dess utveckling. Den fortsatta utbyggnaden kommer skapa ytterligare möjligheter för det lokala näringslivet. Men utbyggnaden ökar också tillgången på förnyelsebar energi, på sikt är det minst lika viktigt. Det bidrar både till en bättre miljö och kommer skapa förutsättningar för ytterligare industrietableringar som värderar tillgången till förnyelsebar energi högt. Därför är den fortsatta satsningen ett mycket välkommet beslut för Piteå, säger Anders Lundkvist, kommunalråd i Piteå.

/Lovisa Jonsson


15 Nov 2017 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information