EU utmärkelser inom miljö

Har din stad vad som krävs för att bli nästa europeiska Green Capital 2020 eller European Green Leaf-vinnare 2019? Utlysningen till båda utmärkelserna är nu öppen.

Europas miljöhuvudstad firar 10-år och EU-kommissionen kommer att fira detta genom att ge ett ekonomiskt incitament på 350 000 euro till den vinnande staden. Europeiska ”Green Capital” belönar städer med en befolkning över 100,000, som visar positiva förändringar för att uppnå hög miljöstandard och har ambitiösa mål för framtida miljöförbättringar och hållbar utveckling. Städerna som vinner och får titeln Europas miljöhuvudstäder ska också fungera som förebilder för att inspirera och främja bästa praxis till andra europeiska städer. Europas miljöhuvudstad 2019 blev Oslo. Kommer din stad bli nästa? 

Europeiska ”Green Leaf” är en tävling öppen för mindre städer med en befolkning på mellan 20,000 och 100,000. Den tilldelas städer som lyckas uppnå grön tillväxt samt ger gröna boendekoncept liv. European Green Leaf städer fungera som ambassadörer för att uppmuntra andra att följa deras exempel. Ett ekonomiskt incitament på 75 000 euro kommer att tilldelas vinnaren av European Green Leaf 2019-titeln. 2018 Green Leaf utmärkelse tilldelades Leuven i Belgien och Växjö i Sverige.

Mer information finns här

/Martha

28 Jun 2017 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information