Green Week 2017

Nu är det dags för att söka partners till Europas miljöevent, EU Green Week 2017! Under perioden 29 maj till 2 juni 2017 kommer EU Green Week att äga rum i Bryssel med temat för året ”Gröna jobb för en grönare framtid”.

En central fråga för EU och EU-kommissionen är att förbättra miljön i Europa och i världen.  Innovation och investeringar inom miljöfrågor är vad som skapar jobb, uppmuntrar till effektivitet samt skapar konkurrenskraftiga fördelar. För att realisera detta behöver Europa innovativa och duktiga kompetenta förmågor. EU:s Green Week är möjligheten för att din organisation ska visa sitt bidrag till en grön ekonomi. Om du planerar ett event kring arbete, tillväxt, utbildning eller karriärutveckling under maj eller juni i år är du välkommen att anmäla ditt intresse på Green Weeks hemsida.

Varför anmäla sig?

Deltar ditt event under Green Week får du hjälp med att skapa intresse hos media, hitta partners och visa upp din verksamhet. Genom EU-kommissionen kommer det visas upp att du är en del av Europas ledande miljöevent. Ditt event kommer även att promotas på Green Weeks webbsida.

För att ta del av EU Green Week måste din registrering vara gjord innan den 15 april 2017.

För mer information samt anmälan, läs mer här

/Sanna Schumacher 

22 Feb 2017 Klimatpolitik

Miljöpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information