LIFE lanserar nya utlysningar (1)

Nu finns möjlighet att ansöka om finansiering från EU:s miljöprogram LIFE. I LIFE utlysningen för 2017 finns 373 miljoner euro tillgängliga för projekt inom miljö- och klimatåtgärder. 

Life har varit igång sedan 1992 och har samfinansierats mer än 4 000 projekt i hela EU och i tredjeländer, mobiliserat 7,8 miljarder euro och bidragit med 3,4 miljarder euro till skyddet av miljön och klimatet. Budgeten för Life-programmet för 2014–2020 har fastställts till 3,4 miljarder euro och är uppdelat i två delar, en för miljö och en för klimat.

LIFE, EU:s finansiella instrumentet för miljö, har nu öppnat årets utlysningar för 2017 inom ramen för stöd till projekt som syftar till att skydda miljön och hantera klimatförändringar. Den totala budgeten kommer i år att landa på cirka 373 miljoner euro där 290 miljoner euro kommer att öronmärkas till programmet för miljö och över 82 miljoner euro kommer att gå till programmet för klimatåtgärder.

Årets ansökningsomgång fokuserar på marknadslösningar på miljöproblem
Varje år genomför EU-kommissionen en ansökningsomgång för projekt inom LIFE och i årets utlysning är EU-kommissionen särskilt intresserad av projekt som föreslår nya lösningar med en tydlig profil gentemot det miljömässiga och/eller klimatåtgärder som ligger nära marknadens efterfrågan på miljölösningar.  

Minst 55 procent av budgeten kommer att gå till projekt inom miljöfrågor och ska gå till att stötta bevarandet av naturen och biodiversiteten. Finansiering är tillgängliga för både projekt inom miljö- och klimatförändringar samt täcker även in medel för ”traditionella” projekt, förberedande projekt, integrerade projekt och projekt riktade gentemot teknisk assistans.

Vem kan ansöka?
Ansökningar är välkomna från offentliga organisationer, privata kommersiella och icke-kommersiella företag samt ideella organisationer. När du ansöker bör du summera projektets riktlinjer först i din ansökan och mer detaljerad information ges i var enskilt avsnitt i ansökan. Sista ansökningsdag är i september.

Naturvårdsverket informerar och erbjuder stöd till sökande i Sverige bland annat genom att hjälpa till att bedöma om ett projekt kan få bidrag och skicka ansökningarna vidare till EU-kommissionen.

EU-kommissionens informationskonferens om LIFE 
EU-kommissionen anordnar en konferens om utlysningar i LIFE 2017 ansökningsomgång i Bryssel den 31 maj 2017. Läs mer här

LIFE-informations- och nätverksevent sker i samband med EU Green Week 2017, som fokuserar på hur miljöpolitiken skapar gröna arbetstillfällen och bidrar till ekonomisk, hållbar och socialt ansvarig tillväxt i EU. Läs mer här

Mer information kring stipendieansökan och de olika projekten finns på LIFE:s hemsida

/Sanna Schumacher

 

08 Maj 2017 Klimatpolitik

Miljöpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Maria Larsson

Mer information