Ny topprankning för Övre Norrland i EU-kommissionens innovationsgranskning

Enligt en ny ranking av EU-kommissionen bestående av 220 regioner i 22 EU länder ligger Västerbotten och Norrbotten återigen med i samlingen av innovationsledare för 2017.

Rapporten slår fast att de innovatörsledande regionerna vanligen befinner sig i de innovatörsledande länderna, där ibland Sverige och Danmark. Övre Norrland har i tidigare EU-granskningar rapporterats som innovationsledare och har alltså fortsatt utvecklas och förbättrat sina resultat på flertalet områden. Trots detta har Övre Norrland fått lämna över sin plats på topp 25 listan över innovationsledare, detta beror på att många regioner har utvecklats i en snabbare takt samt att EU nu totalt består av 56 innovationsledare istället för 36 som 2015.  Bland regionens styrkor finner vi möjligheten till livslångt lärande samt publicerade vetenskapliga arbeten där flera internationella universitet samarbetat . På områden som försäljning av nya innovationer är övre Norrland däremot svagare, något som kan lämna plats för en framtida förbättring på området.

Innovationsledare map 2017

Den årliga europeiska resultattavlan för innovation syftar till att jämföra EU:s medlemsstaters verkställande av regionala innovationssystem. Rapporten sammanställer data från 220 regioner i Europa och jämför dessa utifrån olika indikatorer som sedan 2016 års rapport har blivit fler, detta då regional data på fler indikatorer har blivit tillgängligt. Rapporten har också fått en mer omfattande regional täckning då fyra regioner i Serbien och sju regioner i Schweiz nu blivit inkluderade.

Ta del av hela EU-kommissionens rapport här.

13 Sep 2017 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information