Ny utlysning – Innovationer för Europas framtidsutmaningar i tätbefolkade områden

Skicka in ert bidrag nu för att ha en chans om att bli ett av EU:s mest innovativa projekt inom områdena cirkulär ekonomi, hållbar rörlighet i tätbefolkade områden eller integration av migranter och flyktingar. Städer kan ansöka direkt och få EU-stöd för innovativa projekt. EU-kommissionen lanserar här en andra utlysning för projekt inom ”Urban Innovative Actions initiative (UIA)”. Utlysningen har en budget på 50 miljoner euro från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) och syftet är att stödja projekt som kommer med lösningar på olika utmaningar som tätbefolkade områden i Europa idag möter.

Uppskattningsvis bor cirka 359 miljoner människor, 72 % av EU:s totala befolkning, i städer eller förorter. Tätbefolkade områden har många utmaningar när det kommer till sysselsättning, migration, demografi samt vatten- och markföroreningar, men, tätbefolkade områden är också en plattform för nya idéer och lösningar, dynamiska platser där förändring skapas i större skala och i snabb takt. För att möta de komplexa utmaningar som städer möter måste myndigheterna våga ta steget längre, de måste våga vara djärva och innovativa.

I den första UIA utlysningen kom 378 ansökningar in från 24 olika EU-medlemsländer. Den gången fick 18 olika projekt pris bland annat Göteborg Stad inom området energiomställning.

I år bjuder EU-kommissionen och UIA initiativet in sökande i denna utlysning till att utveckla projekt under tre områden:

- Cirkulär ekonomi
- Hållbar rörlighet i tätbefolkade områden
- Integration av migranter och flyktingar

Corina Cretu, EU-kommissionär med ansvar för regionala frågor sa: ”Med det här initiativet, ger vi städer möjlighet att framföra deras idéer i praktiken som vi sedan kan ta del av på EU-nivå. Detta för att vi vet att lösningarna på de svåraste utmaningarna – arbetslöshet, social exkludering, klimatförändringarna, för att nämna några – kommer komma från städerna själva. Den Urbana Agendan är precist inriktad till att stärka städerna och göra deras röster hörda”.

Utlysningen stänger den 14 april 2017 kl 14:00 . Läs mer om utlysningen och om hur man ansöker här. 

Vad är Urban Innovative Actions initiative?
Urban Innovative Actions (UIA) är ett initiativ av EU-kommissionen som tillhandahåller resurser till städer i Europa för testning av nya lösningar när det kommer till utmaningar i städer. UIA har en total ERUF budget på 372 miljoner euro för perioden 2014-2020.

Läs mer om EU:s Urbana Agenda i North Swedens tidigare inlägg här.

/Anna Lundgren

18 Jan 2017 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information