Ren energi för EU:s öar

EU-kommissionen har, tillsammans med 14 andra EU- länder, skrivit under en deklaration med syfte att lansera ett nytt initiativ för ren energi till EU:s öar, däribland Sverige.

 

Ren energi

 

Den 18 maj 2017 skrevs ett beslut under från EU-kommissionen tillsammans med 14 andra EU-länder, däribland Sverige, som ska lansera ett nytt initiativ för ren energi till EU:s öar. Syftet är att få snabbare tillgång till ren energi för de mer än 2700 öar som hör till Europa. Initiativet syftar till att hjälpa öarna att minska beroendet av importerad energi och istället ta tillvara på sina resurser av förnyelsebar energi samt ställa om till en modern energiförsörjning. Detta kommer att medverka till att reducera energikostnader och förbättra luftkvaliteten samt gasutsläpp.

Beslutet undertecknades i Maltas huvudstad Valetta under ett möte med EU-kommissionens energiråd och är en del av EU-kommissionens paket ”Ren energi för alla Européer” som lanserades i november 2016.

Initiativet kommer att öppna upp för ett forum för alla med ett intresse inom ren energi för EU:s öar och dela med sig av sin samlade kunskap och agera som stöttepelare i skapandet av ett hållbart ramverk för att kunna tillgodose behovet av ekonomiskt bistånd och teknisk assistans. Ministrarna kommer även att se över förslaget för att kunna revidera direktivet om energieffektivitet som är inkluderat i paketet ”Ren energi för alla Européer” vilket även innefattar EU-kommissionens förslag om ett bindande mål på 30 procents energieffektivitet till 2030 i hela EU.

Detta möte kommer att följas upp av ett informellt högnivåmöte angående energieffektivitet i Medelhavsområdet. Där kommer EU:s ministrar tillsammans med representanter från EU-kommissionen, privat sektor och regional nivå, att diskutera hur man genom att öka energieffektiviteten i Medelhavsområdet skapar en positiv utveckling för turismsektorn.

Läs mer om initiativet ”Ren energi för EU:s öar” här

Läs mer om initiativet ”Ren energi för alla Européer” här

Läs mer om EU:s energistrategi för 2030 här

/Sanna Schumacher

23 Maj 2017 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information