Stora klimatförändringar i europeiska Arktis enligt senaste EU-rapport

25 januari publicerade European Environment Agency, EU:s miljömyndighet, en rapport om effekter av klimatförändringar, som förväntas att ha stor påverkan på planetens ekosystem, ekonomi och människans hälsa. I rapporten ”Climate change, impacts and vulnerability in Europe” förtydligas det att många av de effekterna redan är observerbara.

arktis

EEA varnar om en snabb issmältning i Arktis, till följd av de stora klimatförändringarna.

Europas regioner möter stigande havsnivåer och mer extrema väderförhållanden, såsom mer frekventa och mer intensiva värmeböljor, översvämningar, torka och stormar, som är ett direkt resultat av klimatförändringarna, enligt den sista Europeiska miljöbyråns rapport.

EEA menar att alla europeiska regioner är sårbara för klimatförändringar, men vissa regioner kommer att uppleva mer negativa effekter än andra. Arktis, som innefattar Sveriges nordligaste regioner, är en av de regioner som kommer att påverkas mest på grund av den ovanligt snabba ökningen av luft- och havstemperaturer, vilket leder till att isen smälter i Arktisk.

Europeiska miljöbyrån uppmanar medlemsstater till ett starkare samarbete och framhäver att för att undvika negativa klimatförändringar krävs det mer gemensamma och långsiktiga politiska strategier.

Arktisk en del av Norrbotten och Västerbotten
North Sweden tillsammans med Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) aktivt deltagit i ett arbete för att ta fram en ny Arktisk politik. Förra veckan inträffade den årliga konferensen Arctic Frontiers, som samlade arktiska aktörer från hela världen och alla samhällsektorer, såsom politik, akademi och näringsliv. Den demonstrerade en stor potential för ett produktivt samarbete mellan partner mot destruktiva klimatförändringar i Arktis. Diskussionerna under konferensen upplyste olika perspektiv på samverkan över gränserna samt Arktis ökande betydelse på alla nivåer, men la huvudfokus på de stora klimatförändringarna och klimatsmart regional utveckling.

Läs mer om Övre Norrland medverkan på Arctic Frontiers här

Läs EEAs senaste rapporten här

Läs mer om den nuvarande EU-politiken för Arktis här

/Maria Sandberg

01 Feb 2017 Klimatpolitik

Miljöpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information