Utlysning- Innovation award

Är din stad innovationsdriven och satsar på att övervinna sociala utmaningar? Då ska du söka dig till EU:s innovationshuvudstad, iCapital 2017!

Nu har ansökan öppnat till EU:s Innovationshuvudstad - iCapital 2017.

Carlos Moedas, EU-kommissionär med ansvar för forskning och innovation, lanserade den 22 mars tävlingen där den staden som framgångsrikt har experimenterat med lösningar, så kallade ”testbädd”, för nya och innovativa projekt medborgardrivna potentiella lösningar på relevanta sociala utmaningar. Första pris är 1 000 000 Euro.  

Tävlingen är öppen för städer som;
- Har över 100 000 invånare (i områden där det inte finns någon stad med det befolkningsantalet är den största staden berättigad att ansöka)
- Är ett EU-land eller en region med koppling till EU:s program Horisont 2020, det vill säga EU:s forskning och innovationsprogram
- Tänjer på gränserna för innovativa koncept, processer, verktyg och regeringsmodeller som en språngbräda för innovation
- Hjälper medborgare att engagera sig i innovationsprocessen och tillvaratar deras idéer
- Hjälper sin stad mot att bli attraktiv som förebild för andra städer
- Stärker det lokala ekosystemet genom att implementera innovativa exempel

Priser
Vinnaren av tävlingen kommer att annonseras i november 2017. Tre pris kommer att delas ut för det bästa statsinitiativet för att skapa en inspirerande forskningsmiljö:

Vinnaren av EU:s Innovationshuvudstad 2017: 1 000 000 Euro
Andra pristagare: 100 000 Euro
Tredje pristagare: 100 000 Euro

Sista dagen att ansöka är 21 Juni 2017.

För mer information och ansökan, klicka här

/Sanna Schumacher 

28 Mar 2017 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information