Blå utlysning: nya EU-medel för havet omfattar 18,9 miljoner euro

Den europeiska maritima och fiskerifonden (EMFF) har släppt en utlysning där den totala budgeten är 18,7 miljoner euro. Syftet är att accelerera utvecklingen och implementationen av EU:s maritima lagstiftning och utvecklingen av en hållbar utveckling av den blå ekonomin i EU.

 

maritime

Utlysningen för EMFF:en fokuserar på tre huvudsakliga områden:

- Blue Labs (blå arbetskraft)

- Blue Careers (blå karriär)

- Blue Economy (blå ekonomi)

Hur mycket kan man få i bidrag?

Det är möjligt att erhålla upp till 80 % medfinansiering för ett projekt. För projekt inom området ”blå ekonomi” är det möjligt med 65 % finansiering. 

Vilka kan ansöka?

Konsortier bestående av minst två organisationer från olika länder varav koordinatorn måste vara etablerad i EU är välkommen att ansöka. För projekt inom området ”Blå ekonomi” kan enstaka parter ansöka.

Ansökan kan görs här och kan skickas in till och med den 31 januari 2019.

För mer information om utlysningen med grund i de olika områdena och hur man genomför ansökan, klicka här

Frågor och svar

/Julia Hanson

19 Nov 2018 Klimatpolitik

Miljöpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Maria Larsson

Mer information