EU-kommissionen och Europeiska Investeringssparbanken utlyser projekt samt uppmuntrar till stora investeringar inom miljö och biologisk mångfald

För att stoppa förlusten av biologisk mångfald i EU och istället accelerera anpassningen till klimatförändringar har Europeiska Investeringsbanken (EIB) och EU-kommissionen samarbetat för att skapa Natural Capital Financing Facility, ett finansiellt instrument som stöder projekt som främjar biologisk mångfald och klimatförändring genom skräddarsydda lån och investeringar. Fonden kan stödja klimatprojekt med upp till 15 miljoner euro och just nu finns ett flertal projektutlysningar.

Natural Capital Financing Facility (NCFF) erbjuder finansiering till projekt som främjar bevarandet, återställandet, förvaltningen och förbättringen av naturkapitalet för biologisk mångfald och anpassningsförmåner, inklusive ekosystembaserade lösningar för utmaningar relaterade till jord, mark, skogsbruk, jordbruk, vatten och avfall inom EU.

NCFF består av en kombination av följande två komponenter:

- Finansieringsmöjligheten motsvarar mellan 2 miljoner euro och 15 miljoner euro

- Projekt som rör teknisk assistans där ansökande parter ges stöd med att förbereda integrerade projekt kan erhålla bidrag motsvarande upp till 1 miljon euro för exempelvis projektberedning, genomförande och övervakning av resultaten.

NCFF kombinerar finansiering från Europeiska Investeringsbanken (EIB) och EU-kommissionens finansiering inom ramen för LIFE-programmet som är EU:s finansieringsinstrument för miljö och klimatåtgärder. LIFE bidrar till genomförandet, uppdateringen och utvecklingen av EU:s miljö- och klimatpolitik och lagstiftning genom samfinansiering av projekt med europeiskt mervärde. Sedan LIFE-programmet inrättades 1992 har LIFE haft olika finansieringsperioder. Den nuvarande finansieringsperioden 2014–2020 har en budget på 3,4 miljarder euro.

NCFF drivs som ett pilotprojekt och har nu fått förlängning, vilket innebär att NCFF kan underteckna projekt fram till slutet av 2021.

Pågående utlysningar av projekt

EU-kommissionen har ett flertal projektutlysningar uppe just nu med fokus på miljö. Deadlines för vissa av dem är i slutet av januari, andra är senare under våren. Läs mer om projektutlysningarna här och fyll i detta dokument för att registrera en projektidé till NCFF eller kontakta NCFF.

Läs gärna vår tidigare nyhet om LIFE här

Läs mer om Natural Capital Financing Facility här

/Michaela Wikdahl

20 Dec 2018 Klimatpolitik

Miljöpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information