EU-kommissionen uppmuntrar industrin som är engagerad i plaståtervinning

Den 20 november gick EU-kommissionen ut med budskapet att EU:s industri är mycket engagerad i plaståtervinningen. Uppmuntran riktas till de många företag som frivilligt ställer om till gagn för utvecklingen av en mer miljövänlig plastanvändning som kan återvinnas. Denna förändring har skett tack vare EU:s omfattande plastpantsättningskampanj, som är en del av den europeiska plaststrategin som syftar till att reducera plastanvändningen i EU. Åtminstone 10 miljoner ton plast beräknas återvinnas redan 2025 om EU:s medlemsländer uppfyller sina åtaganden. Samtidigt uppmuntrar EU-kommissionen till ytterligare åtgärder och kommer att publicera en mer omfattande bedömningsanalys i början av 2019.

Som följd av den europeiska plaststrategin och EU:s omfattande plastpantsättningskampanj har industrier på olika håll i EU visat sig vara engagerade i plaståtervinningsproceduren. Enligt Europakommissionen beräknas det vara möjlighet att återvinna 10 ton plast i industrin 2025, däremot beräknas bara 5 ton plast efterfrågas på grund av att marknaden för plaståtervinning inte är välfungerande fullt ut. 

Utbud och efterfrågan av plast i industrin

I slutet av oktober erhöll Europakommissionen över 60 åtaganden som revideras just nu i syfte att analysera inverkan på utbud- och efterfrågesidan för olika plasttyper. De flesta åtagandena har hittills kommit från plaståtervinningsföretag och branschorganisationer för utvidgade varumärkesägare, huvudsakligen för PET-förpackningar. 

Europakommissionen bedömer att återvinningsföretagen producerar tillräckligt med återvunnen plast för att uppnå EU-målet senast 2025. Däremot ser Europakommissionen att ytterligare åtgärder behöver vidtas för att efterfrågan på återvunnen plast utvecklas i större utsträckning. Om material är av bra kvalitet och tillgängliga i stabila kvantiteter och konkurrenskraftiga priser kan efterfrågan öka snabbt. 

Europakommissionen ska nu analysera de inkomna åtagandena mera detaljerat. Resultatet av en mer detaljerad bedömning kommer att publiceras under första kvartalet 2019. Bedömningen är tänkt ska hjälpa till att analysera gapet mellan utbudet (återvinningsföretag) och efterfrågan (producenter, omvandlare och tillverkare) för olika typer av plast, sätta riktlinjer för framtida åtgärder, inklusive den pågående bedömningen av regelverk eller ekonomiska incitament i vissa sektorer såsom bil-, bygg- och förpackningssektorerna som meddelats i plaststrategin. Ett första aktörsmöte kommer att organiseras tidigt 2019. 

Läs mer om EU:s plaststrategi

Läs mer om EU- reglerna för engångsplastartiklar som syftar till att reducera marint avfall

/Julia Hanson

21 Nov 2018 Klimatpolitik

Miljöpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Maria Larsson

Mer information